Pressinbjudan: Foundation Stone event Framtidsfabriken i Mariestad

Vi välkomnar media att delta i vår Foundation Stone event torsdagen den 31 augusti i Mariestad. Vi kommer att dela de senaste uppdateringarna om expansionen och moderniseringen av bruket i Mariestad.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Tidigt 2023 beslutade Metsä Group att investera 4,2 miljarder SEK (370 MEUR) i moderniseringen och expansionen av Framtidsfabriken i Mariestad, Metsä Tissues största investering någonsin. Byggarbetena startade under våren 2023 och det moderniserade bruket planeras att tas i drift under den andra halvan av 2025.

Den nuvarande kapaciteten på bruket kommer att fördubblas till cirka 145 000 ton/år. Genom att tillämpa bästa möjliga teknik inom miljö- och driftsprestanda får vi lägre utsläpp, halverad vattenförbrukning, sänkta buller- och luktnivåer och senast 2030 ska de fossila koldioxidutsläppen vara noll.

Investeringen innebär också att Metsä Tissue kommer att anställa cirka 100 personer vid bruket innan den nya utbyggnaden är i drift. Under byggfasen beräknas den totala sysselsättningseffekten uppgå till cirka 2 000 årsarbetare.

Information

Datum: Torsdag den 31 augusti

Tid: 12.00-13.30

Plats: Metsä Tissues projektkontor, Bruksvägen 2, Mariestad

Program

  • Jani Sillanpää, SVP Nordics, och Esa Paavolainen, projektdirektör, berättar om de senaste uppdateringarna om expansionen och moderniseringen av pappersbruket i Mariestad samt gästtalare från Mariestads kommun
  • Foundation Stone event
  • Mingel och avslutning

För kännedom kommer vi att filma och fotografera eventet

Vi önskar svar om deltagande senast 28/8

För mer information, kontakta:
Niklas Lindström, Communications Specialist, tel. +46 (0)501-27 50 23, niklas.s.lindstrom[@]metsagroup.com. 


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 450 personer. Vi främjar en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. År 2022 uppgick vår försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: 

Twitter LinkedIn Instagram Facebook