Metsä Tissue får återigen det högsta platinabetyget i EcoVadis utvärdering

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, inklusive Metsäs verksamhet för mat- och bakplåtspapper, har fått det högsta platinabetyget i EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvar. Företaget hör till den bästa procenten av alla företag som betygsatts av EcoVadis. Metsä Tissue fick återigen höga poäng i var och en av fyra bedömda teman, och presterade bäst i miljödelen med en poäng på 90 av 100. Metsä Tissue har fått den högsta platinanivån varje år sedan 2020.
  • |
  • Metsä Tissue

“Vi är glada och stolta över att ha fått platinabetyget även i år. Trots många nya frågor lyckades vi överträffa kraven för ett Platinum-betyg och förbättrade våra resultat från förra året. Vi har återigen visat att vi har ett avancerat ledningssystem för hållbar utveckling som täcker alla fyra teman som EcoVadis tar upp och därmed ger oss en utmärkt grund för vidareutveckling av vårt hållbarhetsarbete. Jag vill uttrycka mitt varmaste tack till vårt Metsä Tissue-team och alla våra intressenter, som har bidragit till att uppnå detta utmärkta resultat”, säger Esa Kaikkonen, Metsä Tissues VD.

Metsä Tissue sticker ut på marknaden med sin unika värdekedja, som sträcker sig hela vägen från hållbart skötta skogar till ansvarsfull produktion och distribution av förnybara produkter. Vårt mål är att hjälpa våra kunder att utveckla hållbara affärer och göra hållbara val. Våra hållbarhetsmål uppmuntrar oss att sträva efter ständiga förbättringar. Vi siktar på fossilfria bruk och produkter till 2030. Dessutom inkluderar våra mål ambitiösa åtgärder för att säkerställa att vår verksamhet är etisk och att vår arbetsplats är säker.

Våra välkända varumärken är Lambi, Serla, Tento, Mola, Katrin och SAGA.

EcoVadis ger internationella hållbarhetsbetyg för företag och har utvecklat en plattform som gör det möjligt för företag att bedöma sina leverantörers prestationer inom miljömässigt och socialt ansvar över hela världen. Bedömningarna baseras på fyra teman: miljö, arbete och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Johanna Kesti, direktör för marknadsföring, kommunikation och hållbarhet, tel. +358 40 417 5660, eller Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 450 personer. År 2022 uppgick vår försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram Facebook