Metsä Tissue ansluter sig till forskningsnätverket "Modellfabrik Papier in Düren"

Från och med den 1 juli 2023 kommer Metsä Tissue, en del av Metsä Group, att vara aktieägare i "Modellfabrik Papier in Düren" i Tyskland. Modellfabrik, som grundades 2020, är en sammanslutning för forskning och utveckling inom hållbar pappersteknik. Den utför grundläggande forskning inom området utsläppsfri pappersproduktion. Det primära målet är att uppnå 80 procent energibesparingar i pappersproduktionen och klimatneutralitet till 2045, och därmed CO\2\-neutral pappersproduktion. Detta avses ge ett aktivt bidrag till Parisavtalets klimatöverenskommelse och säkra Tyskland som en industrination. I egenskap av officiell aktieägare är Metsä Tissue nu en del av ett tvärvetenskapligt forskningsnätverk för industri och akademi i Tyskland utöver Finland, där Metsä Tissue har sitt huvudkontor.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

”Hållbar utveckling är en fundamental strategisk pelare för Metsä Tissue och Metsä Group. Vårt engagemang i Modellfabrik Papier in Düren är ett aktivt bidrag till ett koldioxidneutralt samhälle och en mer hållbar framtid. Som internationell tillverkare av mjukpappersprodukter och mat- och bakplåtspapper kan vi bidra med vår expertis och arbeta tillsammans med det mycket erfarna nätverket från forskning och industri för att forska fram morgondagens resurssparande och energisnåla pappersproduktion”, säger Alexander Deutschle, Director R&D Metsä Tissue.

Metsä Tissue intar en aktiv roll i forskningsnätverket. Sedan starten 2020 arbetar Modellfabrik med fyra forskningsprojekt som finansieras med egna resurser.

”Som aktieägare i Modellfabrik Papier in Düren har vi inte bara möjligheten att aktivt forma utmaningarna med klimatneutral pappersproduktion genom modern forskning. Vi stärker också Dürenområdet, som fortfarande är Tysklands största pappersregion. Genom forskningsnätverket säkerställer vi Tysklands konkurrenskraft som industrination och även lokala arbetstillfällen på längre sikt”, säger Michael Barth, Vice President Operations, Metsä Greaseproof Papers.

”För Metsä Tissue är det ett viktigt steg att bli en del av detta forskningsnätverk. Det visar att vi som företag ser mycket allvarligt på klimatförändringen och är medvetna om vårt ansvar som papperstillverkare. Det är viktigt för oss att proaktivt ta oss an utmaningarna med klimatneutral pappersproduktion”, säger Pascal Stephan, VP Production, Metsä Tissue Kreuzau bruk.

Till 2025 ska en ny och modern byggnad uppföras för Modellfabrik Papier i Düren, som ska uppfylla forskningsmissionen och även de senaste ekologiska standarderna. I framtiden kommer innovativa lösningar för papperstillverkning, men också för andra branscher med liknande utmaningar, att utvecklas här.

Om du vill ha mer information kan du kontakta

Dr. Alexander Deutschle, Director Research & Development Metsä Tissue, Tel. +49 1755720199, alexander.deutschle@metsagroup.com

Michael Barth, Vice President Operations, Metsä Greaseproof Tel. +49 1752911139, michael.barth@metsagroup.com


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 450 personer. År 2022 uppgick vår försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram Facebook