Lambi har börjat använda förnybara bränslen i transporter i Sverige

Lambi, ett av Metsä Tissues varumärken, har börjat använda en förnybar bränsledriven lastbil på en av sina transportrutter i Sverige från början av året. Detta möjliggör en minskning av växthusgasutsläppen med 90 % per lastbilslast som transporteras med förnybara bränslen.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

För Metsä Tissue och dess konsumentvarumärke Lambi är ständiga förbättringar genom hela värdekedjan avgörande för hållbarhet. Målet är att bidra till människors välbefinnande och sträva efter att minimera miljöpåverkan från verksamheten och produkterna under hela deras livscykel - från inköp av råvaror till produktion och leverans till kunder. Metsä Tissue använder färska träfibrer som den huvudsakliga råvaran i Lambis mjukpapper för att möjliggöra effektiv mjukpappersproduktion. Transporter spelar en viktig roll i den hållbara värdekedjan och därför är minskningen av CO 2 -utsläpp under transporter av hög prioritet för Metsä Tissue.

Den Lambi-märkta biobränslelastbilen körs på förnybar diesel (HVO) som har en minskning av utsläppen av växthusgaser med så mycket som 90 % jämfört med fossilbaserad diesel. Den nya biobränsledrivna Lambi-lastbilen gör det möjligt att uppnå en årlig minskning av 120 ton CO 2 -utsläpp. Det motsvarar en personbil som kör 700 000 km, eller nästan 18 varv runt jorden.

"För Lambi innebär att ta hand om miljön bland mycket annat att leverera produkter på ett miljömedvetet sätt. Denna rutt är vårt första steg i Sverige och vi vidtar åtgärder för att öka antalet rutter när lämplig transportkapacitet blir tillgänglig”, säger Katariina Kukkonen, marknadsdirektör, Norden.

"Det är viktigt att erbjuda hållbara val av mjukpappersprodukter och synliggöra åtgärderna för hållbar utveckling. På så sätt kan vi hjälpa konsumenter att bidra till en mer hållbar framtid genom att fylla sina kundvagnar med hållbart producerade, lokala produkter. Lambis produkter är ett bra exempel på detta, fortsätter Kukkonen.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Katariina Kukkonen, marknadsdirektör, Norden, +358 40 84 884 74, eller Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, +358 40 5555868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 450 personer. År 2022 uppgick vår försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram Facebook