Metsä Tissue har tilldelats EcoVadis platinabetyg för sina hållbarhetsprestanda för andra året i rad

För andra året i rad har Metsä Tissue fått högsta platinabetyg i EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvarstagande. Metsä Tissue tillhör också de 1 procent topprankade företagen inom tillverkning av papper och kartong. Liksom tidigare fick Metsä Tissue 90/100 poäng för sina miljöprestanda och företaget förbättrade sitt resultat inom områdena etik och hållbar anskaffning, där vår verksamhet och rapportering motsvarar högt ställda krav.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

”EcoVadis platinabetyg är ett erkännande av vårt omfattande ansvarsarbete, som har utvärderats av tredje part. Rankningen hjälper oss att utforma och följa upp vårt arbete med hållbar utveckling i jämförelse med våra konkurrenter och utgör ett rättesnöre för vårt framtida utvecklingsarbete. Jag vill tacka både våra interna och externa intressegrupper som har bidragit till att vi har uppnått detta utmärkta resultat”, summerar Metsä Tissues CEO Esa Kaikkonen.

Metsä Tissues mål är att främja bioekonomin och den cirkulära ekonomin genom att på ett effektivt sätt förädla nordiskt trä till förstklassiga mjuk- och pergaminpappersprodukter. Metsä Tissues välkända varumärken är Lambi, Serla, Tento, Mola, Katrin och SAGA.

EcoVadis, som utvärderar företags ansvar internationellt, har tagit fram en plattform där företag kan utvärdera sina leverantörers prestanda globalt med avseende på miljöansvar och socialt ansvar. Fyra kriterier bedöms: miljö, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, affärsetik och hållbar anskaffning.

Ytterligare information: Johanna Kesti, SVP, Brands and Communications, tel. +358 40 417 5660, och Joanna Linnermo-Kumpuoja, Communications Manager, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn