Brist på returpapper leder till produktionsnedskärningar på Metsä Tissues bruk i Mariestad – produktionen av färskfiber fortsätter som vanligt

Covid-19-pandemin har inneburit ökade utmaningar för tillgänglighet och kvalitet av returpapper för produktion av mjukpapper. Detta har lett till tillfälliga nedskärningar av produktion av returpapper på Metsä Tissues bruk i Mariestad i Sverige. Konsekvensen av detta blir att utbudet av färskfiber prioriteras i Metsä Tissues produktion, och inga större leveransproblem eller brist på mjukpapper förväntas för konsument eftersom tillgängligheten på färskfiberråvara är god.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Liknande problem med tillgänglighet av returpapper för produktion av mjukpapper finns i Europa till följd av den höga efterfrågan på tidningar till förpackningsindustrin. Den kraftigt minskade användningen av kontorspapper, har orsakats på grund av pandemin och ökat distansarbete. Bristen på returpapper för mjukpappersindustrin förväntas fortsätta tills vidare, vilket leder till ytterligare tillfälliga avbrott i produktionslinjerna för returpapper.

”Utmaningarna med tillgängligheten av returpapper kommer inte som någon överraskning för oss, men situationen accelererar snabbare än väntat. Det som är bra är att vi fortfarande kan garantera en god tillgänglighet av högklassigt mjukpapper av färskfiber, som våra produkter av varumärket Lambi är tillverkat av’’, säger Jani Sillanpää, Senior Vice President, Nordics, Metsä Tissue.

Metsä Tissue har tidigare meddelat att företagets strategi fokuserar på användning av färskfiber som huvudråvara för högklassiga och hållbara mjukpappersprodukter. Företaget planerar i nuläget en investering i utbyggnad av bruket i Mariestad i Sverige, som fokuserar på produktion av färskfiber.

Mer information: Jani Sillanpää, SVP Nordics, Metsä Tissue, tel. +46 501 27 5062 eller Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, Metsä Tissue, tel +358 40 555 5868 och joanna.linnermo-kumpuoja[@]metsagroup.com


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn