Branden vid Metsä Tissue Nyboholms bruk har släckts och situationen är under kontroll

Branden som utbröt vid Nyboholms bruk måndagen den 3 maj kl. 13.30, har begränsats till lagerbyggnaderna och är nu under kontroll. Branden skadade totalt tre byggnader som innehöll toalettpapper och plastfolie, byggnaderna tillsammans med produkter förstördes i branden. Ingen brist på distribution av mjukpapper förväntas.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Brandorsaken är fortfarande oklar och utredning har nu inletts. Produktionen vid bruket har åter startat upp efter ett kort avbrott under gårdagen. Brandkåren är fortfarande på plats för att säkra lokalerna. Omfattningen av materiell skada är ännu oklart.

Ytterligare information:

Stefan Montarius  

Mill Manager   
Tel: +46 (0)73 809 10 32
firstname.lastname@metsagroup.com   


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn