Brand vid Metsä Tissue Nyboholms bruk

En brand utbröt vid Metsä Tissue Nybolms bruk i Kvillsfors, Sverige, idag klockan 13.30.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Brandkåren och räddningsarbetare är på plats. Inga personskador är rapporterade. Påverkan på produktion samt orsak till branden utreds för närvarande.

Ytterligare information: 
Stefan Montarius
Mill Manager 
Tel: +46 (0)73 809 10 32
firstname.lastname@metsagroup.com


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn