Metsä Tissue lämnade in miljötillståndsansökan för Mariestads investeringsprojekt hos Mark- och miljödomstolen

Metsä Tissue pressmeddelande 20.5.2020
  • Pressmeddelanden, Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Tissue som ingår i Metsä Group lämnade i dag den 20 maj 2020 in ansökan om miljötillstånd hos Mark- och miljödomstolen vid Vänersborg tingsrätt i anknytning till sin plan att öka produktionen av nyfiberbaserat mjukpapper på sitt bruk i Mariestad i Sverige.

Mark- och miljödomstolen kommer att avgöra saken efter att ha granskat ansökan och fått nödvändiga utlåtanden från övriga myndigheter och intressenter. Metsä Tissue beräknar att handläggningsprocessen tar cirka 12–18 månader. 

Som en del av ansökan har Metsä Tissue ordnat ett allmänt samråd mellan den 17 april och 8 maj 2020. Svenskspråkiga dokument som hänför sig till tillståndsansökan finns på Metsä Tissues webbplats www.metsatissue.com/mariestad, där man även kan ställa frågor och lämna kommentarer till bolaget angående dokumenten.

Metsä Tissue inledde i september 2019 ett tillståndsförfarande och en preliminär utredning för miljötillstånd, som skulle göra det möjligt att fördubbla produktionen av mjukpapper på bruket i Mariestad. Avsikten är att den tekniska förhandsplaneringen för projektet ska bli klar före utgången av 2020, och målet med planeringen är att skapa förutsättningar för det slutliga investeringsbeslutet som ska fattas tidigast under det andra kvartalet 2021. Att miljötillstånd erhålls är en av förutsättningarna för det slutliga investeringsbeslutet.

I det första skedet skulle de planerade investeringarna öka den årliga produktionskapaciteten för mjukpapper i Mariestad från 70 000 ton till den fulla kapaciteten på 145 000 ton från 2024. Planerna och projektets omfattning kan ändras till följd av den preliminära utredningen. Värdet på de eventuella investeringarna som genomförs under 2021–2023 uppskattas vara cirka 230 miljoner euro. Bästa tillgängliga teknik (BAT, Best Available Technique) används i det förnyade bruket och projektets centrala mål fastställs som en del av målen för Metsä Tissues hållbara utveckling 2030.

Som en del av processen för miljötillståndet har Metsä Tissue slutit ett intentionsavtal med Mariestads kommun om köpet av ett markområde på cirka 30 hektar som ligger bredvid bruksområdet. Utöver detta har Metsä Tissue köpt ett cirka två hektar stort markområde av en privat markägare.

På Metsä Tissues webbplats www.metsatissue.com/mariestad finns mera information om projektet på svenska.

Mer information:

Esa Paavolainen, projektledare, Metsä Tissue, tfn +358 40 5005574

Stefan Montarius, fabrikschef, Metsä Tissues bruk i Sverige, tfn +46 73 809 10 32

Jani Sillanpää, landsdirektör för Sverige & sälj- och marknadsföringsdirektör, Metsä Tissue, tfn +46 72 5295006


Metsä Tissue
www.metsatissue.com

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en ledande mjukpappersleverantör till hushåll och yrkesverksamma i Europa och världens ledande leverantör av fettbeständigt papper. Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2019 uppgick vår omsättning till 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group, en föregångare inom hållbar bioekonomi.