Metsä Tissue gick över till bioenergi för värmeproduktion i Sverige

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, har under de senaste fem åren investerat cirka 30 MEUR i hållbar värmeproduktion vid sina svenska mjukpappersbruk. Som ett resultat använder Metsä Tissues bruk i Mariestad, Pauliström och Nyboholm nu fossil-fri och CO2-neutral ånggenerering i sin mjukpappers-produktion.

"Energismart framtid är byggd på förnybara energikällor - även vid produktion av mjukpapper där torkfasen är värmeintensiv. Därför har vi investerat i bioenergi vid alla våra svenska bruk ", säger Mark Watkins, SVP Consumer Nordics. "Vi startade den nya biopannan vid vårt bruk i Nyboholm i slutet av 2017. Tidigare har vi använt delvis fossila bränslen för värmeproduktion, men nu har den nya pannan gjort det möjligt för oss att övergå till att använda enbart biobränslen, vilket betyder bark, sågspån, träflis och andra träbaserade bränslen samt slam som är en biprodukt från återvinningen av returpapper vid våra bruk. Fortsättningsvis används olja endast som reservbränsle vid exceptionella omständigheter för att säkerställa produktionens kontinuitet. "

Investeringen i dessa biopannor (en i Pauliström, två i Mariestad och den senaste nu i Nyboholm) stödjer Metsä Groups mål att minska fossila CO2-utsläpp i produktionen.

"I Sverige producerar vi Lambi och Serla produkter för hushåll och Katrin produkter för professionellt bruk, och våra produkter levererar hygien och välbefinnande till miljontals människor varje dag. Vi är också en ansvarig arbetsgivare och lokal tillverkare, och hållbarhet har en grundläggande roll i allt vi gör ", säger Watkins. "Konsumenterna är alltmer medvetna om hållbarhetsfrågor, vilket är bra för oss, eftersom Metsä är en föregångare inom hållbar bioekonomi."

För ytterligare information kontakta:
Mark Watkins, SVP Consumer Nordics, Metsä Tissue, tel. +46 501 275012

Bild av Mark Watkins: https://databank.metsagroup.com/l/p7qn9M5ZXCJT

 


Metsä Tissue
Med sina högkvalitativa mjuk- och matlagningspapper gör Metsä Tissue livet bekvämare för konsumenter, kunder och slutanvändare varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och yrkesverksamma i Europa och världens ledande leverantör av baknings- och matlagningspapper. Våra huvudvarumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder anställer vi totalt cirka 2800 personer. Vår försäljning år 2017 var 1 miljard euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.
www.metsatissue.com