Metsä Groups mjukpapperverksamhet investerar i en ny konverteringslinje i Sverige

Metsä Group pressmeddelande 8.11.2013
  • Andra meddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Group pressmeddelande 8.11.2013


Metsä Tissue, som är en del av Metsä Group, kommer att investera 10 miljoner Euro i en ny konverteringslinje för konsumentprodukter vid bruket i Mariestad i Sverige. Investeringen kommer att stärka Metsä Tissues position och konkurrenskraft ytterligare på den europeiska mjukpappersmarknaden. Den nya, högeffektiva produktionstlinjen kommer att öka brukets konverteringskapacitet till 80,000 ton per år och på samma gång förbättra Metsä Tissues leveranssäkerhet.

Metsä Tissue inriktar sig på att vara verksam nära sina kunder. “Att lyssna på våra konsumenter och förstå deras behov utgör grunden för vår produktutveckling. Konsumenternas förväntningar på produktkvalitet ökar hela tiden. Den här linjen kommer att ge oss den senaste tekniken inom konverteringsteknologin, som menar att vi kan producera de mjukaste mjukpapperskvalitéerna på marknaden”, säger Mark Watkins, SVP, Tissue, Skandinavien.

Den nya linjen, som Futura kommer att leverera, tas i bruk hösten 2014. Investeringen inkluderar även en utökning av lagerutrymmet i Mariestad.


METSÄ GROUP
Koncernkommunikation


Ytterligare information:
Mark Watkins, SVP, Tissue, Skandinavien, Metsä Tissue, tel. +46 501 275012


www.metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter primärt tillverkas av förnybart och hållbart skött nordiskt trä. Metsä Group fokuserar på mjuk- och matlagningspapper, förpackningskartong, massa, träprodukter och virkesanskaffning och skogstjänster. De högkvalitativa produkterna kombinerar förnybar råvara, kundorientering, hållbar utveckling och innovation. Metsä Groups omsättning uppgick till 5,0 miljarder euro 2012 och koncernen sysselsätter cirka 11 500 personer. Koncernen är verksam i cirka 30 länder.

www.metsatissue.com

Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper ger Metsä Tissue konsumenter, kunder och slutanvändare komfort varje dag. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och professionella användare i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i sex länder sysselsätter vi cirka 2 900 personer. Vår omsättning 2012 var 1 miljard euro. Metsä Tissue hör till Metsä Group.