Metsä Tissue lyckas i WWF gradering

WWF har igår offentliggjort resultatet av den andra WWF Environmental Paper Company Index, en gradering av pappersproducenter med anledning av deras globala ekologiska fotavtryck.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

De deltagande mjukpappersproducenterna har givit WWF tillåtelse att granska deras globala pappersproduktion när det gäller viktiga miljökriterier, såsom fiberråvara från hållbart förvaltade skogar, rena produktionsprocesser och offentlig rapportering.

De tre bästa poängen inom mjukpapperskategorin, med en marginal på mindre än en procent från varandra, gick till SCA Tissue, Metsä Tissue och Sofidel, i den inbördes ordningen.

WWF rankar Metsä Groups affärsområde mjukpapper- och matlagningspapper Metsä Tissue - bäst i kategorin offentliga Corporate Responsibility rapportering och miljöledningssystem. Metsä Tissue uppnådde ett imponerande resultat på 86% av den maximala poängen i denna kategori. Den näst bästa mjukpappersproducenten kom upp i 78%.

"Denna utmärkta ranking är givande och mycket motiverande för hela Metsä Tissue gemenskapen, eftersom stor uppmärksamhet och mycket arbete har lagts ned på att förbättra vår öppenhet och miljöprestanda", säger Mika Joukio, VD för Metsä Tissue.

Som ett exempel på Metsä Tissues strategiska och operativa hängivenhet till en hållbar utveckling, nämner Joukio den omfattande hållbarhetsutbildning som avslutades med cirka 100 anställda förra året. "Ett annat anmärkningsvärt exempel är bolagets långsiktiga mål att mildra klimatförändringen genom systematisk energieffektivisering. Vid slutet av året är vårt mål att uppnå en 20% förbättring på 2008 års prestationsnivå ", tillägger Joukio.

"WWF välkomnar öppenheten hos de deltagande producenterna. Genom att tillåta en utvärdering av deras miljöprestanda, visar Metsä Tissue att de tar miljö och socialt ansvar på allvar ", säger Emmanuelle Neyroumande, chef för WWF Internationals globala arbete med massa-och pappersindustrin.

För ytterligare information:

Mika Joukio, CEO, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 54959, Email: mika.joukio@metsagroup.com
Marja-Leena Dahlskog, Communications Manager, Metsä Tissue, tel. +358 (0)1046 55149, Email: marja-leena.dahlskog@metsagroup.com

Metsä Group är en ansvarsfull skogsindustrikoncern, vars produkter är stark närvarande i människors vardag och vilka främjar välbefinnande på ett hållbart sätt. Förnybart nordiskt virke är råvara till Metsä Groups topprodukter. Våra affärsområden är träprodukter, massa, kartong, mjuk- och matlagningspapper samt virkesanskaffning. Metsä Groups omsättning 2011 uppgick till totalt 3,5 miljarder euro och antalet anställda är cirka 12 500. Koncernen är verksam i drygt 30 länder.

Med sina högkvalitativa mjukpapper och matlagningspapper gör Metsä Tissue vardagslivet bekvämare för konsumenter, kunder och slutanvändare. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och industrier i Europa och världens ledande leverantör av bak- och matlagningspapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i sex länder sysselsätter vi cirka 3 300 personer. Vår omsättning 2011 var 970 miljoner euro.  Metsä Tissue ingår i Metsä Group. www.metsatissue.com