Metsä Tissue har valt huvudentreprenör för grundläggning och byggnader vid utbyggnaden av bruket i Mariestad

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, har tecknat avtal med Skeppsviken Bygg i Skövde som huvudentreprenör för två större delentreprenader gällande grundläggning och byggnader vid utbyggnaden i Mariestad. Expansionen och moderniseringen av bruket i Mariestad är en del av Metsä Tissues Future Mill-program med sikte mot drifts- och miljöprestanda i världsklass inom mjukpappersproduktion.
  • Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Skeppsviken Bygg i Skövde är sedan tidigare huvudentreprenör för den inledande delen av expansionen, med ansvar för mark- och anläggningsarbeten. Det nya avtalet gäller grundläggning och byggnader med möjlighet att genomföra kompletterande arbeten. Avtalet gäller nya byggnader i det utökade bruksområdet, från massalager i norr till grindstuga i söder.

”Bygget av Framtidsfabriken i Mariestad fortskrider enligt planen med våra högt uppsatta mål om förbättrad energieffektivitet, minskad vattenförbrukning, lägre utsläpp och sänkta buller- och luktnivåer. Alla delar är viktiga för att projektet ska lyckas, från infrastruktur till nya maskiner och lokaler”, säger Esa Paavolainen, projektdirektör.

”Vi på Skeppsviken är glada och stolta över att ha blivit antagna som huvudentreprenör. Projektet är naturligtvis viktigt för Metsä Tissue, men också för den fortsatta samhällsutvecklingen i Mariestad och i Skaraborg där vi nu får en möjlighet att fortsatt bidra till den positiva utvecklingen samt fortsatta det goda samarbetet med Metsä Tissue”, säger Peter Lennartsson, VD för Skeppsviken Bygg i Skövde.

Arbetet med grundläggning och byggnader påbörjas sommaren 2023 och avslutas i början av 2025. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra värdet av investeringen.

Totalt investerar Metsä Tissue 4,2 miljarder kronor (370 MEUR) i expansionen och moderniseringen av Mariestads bruk som fokuserar på hållbar färskfiberproduktion. Det moderniserade bruket planeras kunna tas i drift under andra halvan av 2025.

Mariestads bruk (https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/
Mariestads bruk i Mariestad, Sverige, är ett av Metsä Tissues åtta pappersbruk och en del av Metsä Group. Här tillverkas välkända mjukpappersmärken som Lambi, Serla och Katrin. Bruket blev en del av Metsä Tissue 1989.   

För mer information, kontakta:
Esa Paavolainen, Projektdirektör, Metsä Tissue, esa.paavolainen[@]metsagroup.com eller Communications Specialist, Niklas Lindström, tel. +46 (0)501-27 50 23, niklas.s.lindstrom[@]metsagroup.com. 


Metsä Tissue
https://www.metsagroup.com/metsatissue/

Metsä Tissue creates a cleaner everyday life. We are one of the leading tissue paper suppliers in Europe to households and professionals and one of the leading greaseproof paper suppliers globally.

Our brands are Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin and SAGA. With production units in five countries, we employ around 2,450 people. In 2022, our sales totalled EUR 1.2 billion. Metsä Tissue is part of Metsä Group.

Follow Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram