Metsä Tissue har valt leverantör för sin nya mjukpappersmaskin till Mariestads bruk

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, investerar i en ny mjukpappersmaskin vid sitt bruk i Mariestad, Sverige, som en del av det nyligen tillkännagivna expansions- och moderniseringsprojektet. Investeringen implementerar företagets utvecklingsprogram ”Future Mill”, som siktar mot miljöprestanda och teknisk prestanda i världsklass inom mjukpappersproduktion.
  • Pressmeddelanden, Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Valmet AB i Karlstad, Sverige, har fått i uppdrag att leverera en ny mjukpappersmaskin till Metsä Tissues bruk i Mariestad. Metsä Tissue fick miljötillstånd för sin bruksexpansion i slutet av 2022 och meddelade det relaterade investeringsbeslutet den 9 februari.

Den totala produktionskapaciteten för den nya maskinen är 70 000 ton per år, vilket ökar brukets produktionskapacitet till totalt 145 000 ton. Med den nya pappersmaskinen minskar energiförbrukningen med 30 procent. Detta kommer också att minska koldioxidutsläppen i enlighet med Metsä Tissues hållbarhetsmål. Metsä Tissue har åtagit sig att göra sina bruk fossilfria till 2030.

”Med den nya mjukpappersmaskinen ökar vi utbudet av lokalt producerat hållbart färskfiberbaserat mjukpapper till den skandinaviska marknaden och möjliggör därmed pålitliga lokala leveranser av högkvalitativa mjukpapper till konsumenterna. Den nya tekniken ger stora miljöfördelar. Vi kan minska vår vattenförbrukning i papperstillverkningsprocessen med 50 procent samt betydande energieffektivisering", säger Esa Paavolainen, Vice President för projekt, Metsä Tissue.

”Vi är hedrade att ha fått förtroendet att leverera en komplett mjukpapperslinje med den senaste tekniken. Vårt långa samarbete är en utmärkt grund för ett framgångsrikt projektgenomförande” säger Jari Vähäpesola, President Paper business line, Valmet.

Totalt investerar Metsä Tissue 4,2 miljarder kronor (370 MEUR) i expansionen och moderniseringen av sitt mjukpappersbruk i Mariestad, och den nya mjukpappersmaskinen är en del av detta omfattande projekt. Expansionen och moderniseringen av bruket är fokuserat på hållbar färskfiberproduktion, vilket innebär att den totala andelen färskfiberbaserade produkter som tillverkas vid bruket kommer att vara 80 procent när utbyggnaden är klar under halvan av 2025.

Produktionen med den nya pappersmaskinen beräknas påbörjas under den andra halvan av 2025. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra värdet av investeringen.

Metsä Tissues bruk i Mariestad producerar mjukpappersprodukter som säljs under varumärkena Serla, Lambi och Katrin samt kundernas egna märken. Efter expansionen kommer bruket att ha tre mjukpappersmaskiner.

För mer information, kontakta:
Esa Paavolainen, Projektdirektör, Metsä Tissue, esa.paavolainen[@]metsagroup.com eller Communications Specialist, Niklas Lindström, tel. +46 (0)501-27 50 23,  niklas.s.lindstrom[@]metsagroup.com. 

Mariestads bruk (https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/framtidsfabriken-i-mariestad/) 
Mariestads bruk i Mariestad, Sverige, är ett av Metsä Tissues åtta pappersbruk och en del av Metsä Group. Här tillverkas välkända mjukpappersmärken som Lambi, Serla och Katrin. Bruket blev en del av Metsä Tissue 1989.   


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 450 personer. År 2022 uppgick vår försäljning till 1,2 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram