Den europeiska energikrisen leder till ytterligare inskränkningar i mjukpappersproduktionen

PRESSMEDDELANDE 26.8.2022 Metsä Tissue meddelade tidigare i år att produktionen tillfälligt stoppades på grund av extremt höga energipriser till följd av energikrisen i Europa. Situationen har kontinuerligt förvärrats och påverkar alla Metsä Tissues marknader i Europa, och är särskilt krävande för företagets väst- och östeuropeiska fabriker.
  • Andra meddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Under de senaste veckorna har Metsä Tissue varit tvunget att minska sin produktion både vid bruken i Zilina- och Kreuzau under flera dagar på grund av de höga energipris-topparna. Med tanke på den höga energiprisinflationen är det troligt att ytterligare produktionsbegränsningar kommer att ske, och de kan också påverka tillgången av mjukpappers-produkter på marknaderna, eftersom betydande mängder dagliga produktionsförluster kommer att uppstå.

"För att mildra situationen har vi undersökt alla möjliga åtgärder för att förbättra energieffektiviteten och åtgärder för att ersätta rysk gas med alternativa energikällor pågår. Vi har också tvingats se över vårt erbjudande och krisen kommer också att påskynda övergången till en strategi inriktad på nyfiber, som möjliggör lägre energiförbrukning vid papperstillverkning jämfört med returfiber", säger Tobias Lüning, SVP Central Europe, Metsä Tissue.

Lönsamheten för mjukpapper kommer att fortsätta att granskas dagligen och de höga energikostnaderna kommer sannolikt att fortsätta att orsaka ytterligare tillfälliga produktionsavbrott.

För ytterligare information: Tobias Lüning, Senior Vice President Central Europe, Country Manager Germany +49 (0) 173 729 111 3 och Jani Sillanpää, Senior Vice President Nordic, Sweden +46 (0) 72 529 50 06


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av mat- och bakplåtspapper i världen.  
   
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2021 uppgick vår omsättning till totalt 0,9 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group. 

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn