Metsä Tissue och BHM Engineering tecknar avtal om ingenjörstjänster för utbyggnaden av bruket i Mariestad

Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har utsett BHM Engineering som konstruktionspartner för den nya utbyggnaden av bruket i Mariestad i Sverige. BHM Engineering kommer att tillhandahålla detaljerade tekniska bygg- och anläggningstjänster för projektet. Arbetet beräknas starta i början av 2021.
  • Pressmeddelanden, Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

I maj 2020 lämnade Metsä Tissue in en miljötillståndsansökan till Mark- och miljödomstolen i Vänersborg angående planerna på att öka produktionen av färskfiberbaserat mjukpapper vid Mariestads bruk. Utbyggnaden planeras fördubbla den årliga kapaciteten för mjukpappersproduktion från nuvarande 70 000 ton till 145 000 ton med full produktion från 2024. Den tekniska förprojekteringen av projektet är nu avslutad, och i nästa steg kommer Metsä Tissue att gradvis gå till implementationsfasen, med uppstart av en teknisk byggplanering av utbyggnaden. 

”Detta avtal är ett viktigt steg framåt i vårt strategiska Future Mill-program. Vi gläds åt att kunna anlita BHM för Mariestadsprojektet med tanke på deras goda rykte och medverkan i många projekt inom pappers- och mjukpappersindustrin under de senaste årtiondena. Vi har stora förväntningar på deras expertis och kunnande i detta strategiskt viktiga projekt”, säger Esa Paavolainen, Vice President, Projects, Metsä Tissue.

BHM Engineering, beläget i Österrike, har väldokumenterad erfarenhet av att projektera bruk och industrianläggningar, och de kommer att leverera sina tjänster till Metsä Tissue under hela projektet med start i början av 2021. BHM anlitades också som Metsä Tissues partner i projektets konceptuella projekteringsfas 2020.

”Vi är stolta över att Metsä Tissue ger BHM möjligheten att delta i detta spännande projekt för den tilltänkta stora utbyggnaden av deras bruk i Mariestad. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete med Metsä Tissue”, säger Peter Oksakowski, VD för BHM INGENIEURE, Engineering & Consulting GmbH.

Inledningen av den tekniska anläggningsprocessen är ett stort steg framåt i Metsä Tissues expansionsplaner för bruket i Mariestad. Utbyggnaden av bruket omfattar installation av en ny pappersmaskin, nya konverteringslinjer, ett automatiserat varulager och en ny kontorsbyggnad. 

Information om projektet finns på www.metsatissue.com/mariestad.

För frågor och ytterligare information, kontakta

Esa Paavolainen, Vice President, Projects, Metsä Tissue, tel. +358 40 500 5574


Metsä Tissue
www.metsatissue.com

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en ledande mjukpappersleverantör till hushåll och yrkesverksamma i Europa och världens ledande leverantör av fettbeständigt papper. Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2019 uppgick vår omsättning till 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group, en föregångare inom hållbar bioekonomi.