Metsä Tissue planerar att investera mer i nyfiberbaserad produktion av mjukpapper i Sverige

Metsä Tissue pressmeddelande 12.9.2019
  • Pressmeddelanden, Mariestad projekt
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Tissue, som ingår i Metsä Group, har som en del av Future Mill-programmet ansökt om ett nytt miljötillstånd i Mariestad.  Under den första fasen omfattar planen en ny mjukpappersmaskin, ett automatiserat lager och en kontorsbyggnad på pappersbruket i Mariestad. Den potentiella investeringen under den första fasen beräknas till cirka 230 miljoner euro.

Under april 2019 publicerade Metsä Tissue sin nya strategi, som Future Mill-programmet är en del av. Programmet syftar till att öka den långsiktiga industriella effektiviteten och miljöprestanda hos mjukpappersverksamheten. I linje med moderbolagets mål siktar Metsä Tissue även mot att få helt fossilfria pappersbruk till 2030. Att förbättra produktkvaliteten och säkerställa tillgången på högklassigt mjukpapper ingår också i programmet. 

”Metsä Tissue är den enda mjukpappersproducenten på marknaden som har starka rötter i hållbart skötta nordiska skogar. Högklassigt mjukpapper är tillverkat av ren nyfiber, växer nära våra kunder och konsumenter, och de ledande mjukpappersmärkena i Skandinavien, Katrin, Lambi och Serla. Nu planerar vi att fortsätta att öka produktionen av högklassigt mjukpapper genom att under första fasen investera cirka 230 miljoner euro på pappersbruket i Mariestad. Vårt allt starkare fokus på nyfiber i framtiden beror också på den allt sämre tillgången och kvaliteten på återvinningsfiber. Att investera i produktion av högklassiga mjukpappersprodukter av nyfiber med modern teknik är den mest hållbara lösningen för framtiden”, säger Esa Kaikkonen, CEO på Metsä Tissue.  

Metsä Tissue har idag påbörjat en miljötillståndsprocess och en inledande genomförbarhetsstudie i syfte att skapa förutsättningar för en dubblerad produktion av mjukpapper i två faser. I projektet ingår även uppförande av ett automatiserat lager och en kontorsbyggnad på anläggningen i Mariestad. Studien förväntas slutföras under det första halvåret 2021, vilket innebär att det slutgiltiga investeringsbeslutet för den första fasen kan fattas under andra halvåret 2021, efter att miljötillståndet har beviljats. Under den första fasen skulle de planerade investeringarna öka Mariestads årliga produktion av mjukpapper med 50 000 ton år 2024. Planerna och projektets omfattning kan komma att ändras baserat på den inledande genomförbarhetsstudien.

”Skandinavien är vår viktigaste marknad och vi utvecklar vår verksamhet här. Produktion av mjukpapper är lokalt präglad så vi vill vara nära våra kunder för att bättre kunna motsvara den ökande efterfrågan. För oss är Sverige och Mariestad en bra verksamhetsmiljö och en möjlighet att utveckla företaget med vår professionella och engagerade personal”, tillägger Kaikkonen. 

Om projektet blir verklighet kommer det att ha en positiv inverkan på arbetstillfällena vid pappersbruket i Mariestad.

För mer information
CEO, Metsä Tissue, Esa Kaikkonen, +358 10 465 4749


Metsä Tissue

www.metsatissue.com 

Med sina högkvalitativa mjukpapper och pergaminpapper gör Metsä Tissue vardagslivet bekvämare för konsumenter, kunder och slutanvändare. Metsä Tissue är en ledande leverantör av mjukpappersprodukter till hushåll och yrkesverksamma i Europa och världens ledande leverantör av pergaminpapper. Våra främsta varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsanläggningar i fem länder sysselsätter vi cirka 2 800 personer. Vår omsättning 2018 var 1,0 miljarder euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.