Marcus Von Knorring, Underhållsmekaniker

Ett varierande arbete som kräver god flexibilitet och problemlösningsförmåga 

En typisk arbetsdag som underhållsmekaniker är varierande där det inte sällan uppstår oplanerade händelser, De har en avgörande roll i att säkerställa att maskiner och utrustning på pappersbruket fungerar effektivt och att produktionsstörningar minimeras. Som underhållsmekaniker ingår beredskapsarbete som innebär att man måste vara beredd att hantera akuta situationer när som helst på dygnet, till exempel om en maskin går sönder och kräver omedelbar reparation.

Du behöver ett intresse för teknik och tycka om att skruva, laga och förbättra saker. Många gånger får du vara innovativ och tänka utanför boxen.

Som underhållsmekaniker på Metsä är säkerhetsmedvetenhet en grundläggande och central del av arbetet. Det dagliga arbetet involverar inte bara underhåll av maskiner och utrustning utan också att säkerställa att arbetsplatsen är fri från potentiella faror och att alla säkerhetsföreskrifter efterlevs noggrant.

Rollen som underhållsmekaniker innebär inte bara att vara tekniskt kunnig utan också att vara en viktig länk i företagets övergripande strävan att skapa en trygg och säker arbetsplats för alla.

"Jag brukar säga att om man aldrig gjort fel, då har man heller aldrig riktigt försökt. Säkerheten kommer alltid först och vi måste alltid ha en riskanalys på plats innan vi bestämmer oss för att göra något."

"Arbetsdagen som underhållsmekaniker är verkligen varierande. Det är inte ovanligt att det som man planerade dagen innan helt plötsligt förändras fem minuter in på skiftet. Det kan bero på ett oväntat avbrott eller en maskin som har gått sönder. I sådana situationer krävs snabb anpassning och samarbete med kollegorna för att effektivt lösa de uppstådda problemen."

"Att möta oväntade utmaningar och behöva omstrukturera sin arbetsdag är en del av det dagliga arbetet, och för mig är det faktiskt något jag verkligen uppskattar. Att vara flexibel och kunna anpassa sig snabbt är en viktig del av yrket. Dessutom skapar dessa oförutsedda händelser en känsla av samhörighet med kollegorna när vi tillsammans arbetar mot gemensamma mål och löser problem. Att vara en del av ett team där vi gemensamt tar oss an utmaningarna är en del som gör mitt arbete  både roligt och givande."