Metsä Tissue tilldelas EcoVadis högsta Platinum-betyg för tredje året i rad

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Pressmeddelande 12 maj 2022

Metsä Tissue, en del av Metsä Group, inklusive Metsäs verksamhet för mat- och bakplåtspapper, har mottagit det högsta platinabetyget för tredje året i rad i EcoVadis utvärdering av hållbarhet och socialt ansvar. Företaget hör till den bästa procenten av alla företag som har utvärderats av EcoVadis. Metsä Tissue fick återigen höga poäng i alla de fyra kriterier som utvärderades, och fick bäst i miljödelen med 90 poäng av 100 möjliga.

Vi är nöjda och stolta över att ha fått ett platinabetyg från EcoVadis för tredje året i rad. Trots strängare poängsättning lyckades vi överträffa kraven på ett platinabetyg, och vi förbättrade vårt resultat från förra året. Att vi fick höga poäng av en oberoende part ser vi som ett bevis på excellens i vårt hållbarhetsarbete. Vi har visat att vi har ett avancerat ledningssystem för hållbar utveckling som täcker alla de fyra kriterier som utvärderades. Det här ger en utmärkt grund för den fortsatta utvecklingen av vårt arbete för hållbar utveckling. Jag vill rikta ett varmt tack till våra interna och externa intressenter som har bidragit till att vi uppnått detta utmärkta resultat” säger Esa Kaikkonen, Metsä Tissue CEO.

Metsä Tissues mål är att främja bio- och cirkulär ekonomi genom att effektivt bearbeta trä från Norden till förstklassiga mjukpapper. Våra hållbarhetsmål uppmuntrar oss att sträva efter ständig förbättring. Vi siktar på att ha fossilfria bruk och produkter år 2030. Dessutom inkluderar våra mål ambitiösa åtgärder för att garantera att vår verksamhet är etisk och att vår arbetsplats är säker.

Metsä Tissues välkända varumärken är Lambi, Serla, Tento, Mola, Katrin och SAGA.

EcoVadis, som utvärderar företagsansvar internationellt, har utvecklat en plattform som gör det möjligt för företag att bedöma sina leverantörers arbete med hållbarhet- och socialt företagsansvar över hela världen. Utvärderingen behandlar fyra kriterier: miljö, mänskliga rättigheter och arbetsmetoder, affärsetik och hållbar upphandling.

För ytterligare information, kontakta Johanna Kesti, SVP, marknadsföring, kommunikation och hållbar utveckling, tel. +358 40 417 5660, eller Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com

 


Metsä Tissue 
www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2021 uppgick vår omsättning till totalt 0,9 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn