Spoločnosť Metsä Tissue získala už tretíkrát po sebe najvyššie platinové ocenenie v hodnotení udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti EcoVadis

  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Tlačové vyhlásenie z 12. mája 2022

Spoločnosť Metsä Tissue, ktorá je súčasťou skupiny Metsä a zahŕňa divíziu na výrobu papierov odolných voči mastnote spoločnosti Metsä, získala už tretíkrát po sebe najvyššie platinové ocenenie v hodnotení udržateľnosti a sociálnej zodpovednosti EcoVadis. Táto spoločnosť patrí medzi jedno percento najlepšie hodnotených spoločností organizáciou EcoVadis. Spoločnosť Metsä Tissue sa znova umiestnila vysoko vo všetkých štyroch hodnotených kategóriách a najlepšie skóre získala v environmentálnej sekcii 90/100.

Sme radi a hrdí,  že sme získali platinové ocenenie od organizácie EcoVadis už tretí rok po sebe. Napriek prísnejšiemu hodnoteniu sme dokázali prekročiť požiadavky na platinové ocenenie a zlepšiť naše výsledky v porovnaní s minulým rokom. Toto ocenenie považujeme za dôkaz výnimočnosti našej práce v oblasti udržateľnosti, ktorú vysoko ocenila nezávislá organizácia. Preukázali sme, že máme pokročilý systém riadenia udržateľnosti, ktorý zahŕňa všetky štyri hodnotené témy. Poskytuje to vynikajúci základ pre budúci rozvoj našej práce v oblasti udržateľnosti. Chcel by som vyjadriť svoje vrelé poďakovanie našim interným aj externým partnerom, ktorí prispeli k dosiahnutiu tohto vynikajúceho výsledku,“ uviedol Esa Kaikkonen, prezident a generálny riaditeľ spoločnosti Metsä Tissue.

Cieľom spoločnosti Metsä Tissue je podporovať biohospodárstvo a obehové hospodárstvo efektívnym spracovávaním severského dreva na prvotriedne výrobky vyrobené z papiera tissue a papiera odolného voči mastnote. Naše ciele udržateľnosti nás povzbudzujú v tom, aby sme pokračovali v neustálom zlepšovaní. Naším cieľom je do roku 2030 vybudovať závody a vyrábať výrobky bez fosílnych palív. Naše ciele zahŕňajú aj ambiciózne opatrenia, aby sa zaistilo, že budú naše činnosti etické a naše pracovisko bezpečné.

Medzi naše veľmi dobre známe značky patria Lambi, Serla, Tento, Mola, Katrin a SAGAy

EcoVadis poskytuje medzinárodné hodnotenie podnikovej udržateľnosti a rozvíja platformu, ktorá spoločnostiam umožňuje ohodnotiť environmentálny výkon a sociálnu zodpovednosť ich dodávateľov vo svete. Hodnotenia sa týkajú štyroch tém: životné prostredie, pracovné a ľudské práva, etické princípy a udržateľné obstarávanie.

Ďalšie informácie vám poskytne: Johanna Kesti, hlavná viceprezidentka pre marketing, komunikáciu a udržateľnosť, tel. +358 40 417 5660 alebo Joanna Linnermo-Kumpuoja, manažérka pre komunikáciu, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com


Metsä Tissue
www.metsatissue.com

So spoločnosťou Metsä Tissue je každodenný život čistejší. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov tissue papiera v Európe na použitie v domácnosti a profesionálne použitie a jeden z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni. 
 
Našimi značkami sú značky Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 500 ľudí. V roku 2021 dosiahol objem predaja celkovú hodnotu 0,9 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.

Sledujte Metsä Tissue: Twitter LinkedIn