Metsä Tissue har undersökt koldioxidavtrycket för toalettpapper: även mjukpapper av hög kvalitet är miljövänligt

I samarbete med AFRY har Metsä Tissue, en del av Metsä Group, räknat ut koldioxidavtrycket för toalettpapper på sina åtta europeiska bruk samt tittat på skillnaderna i avtrycken från toalettpapper som tillverkats av färsk- respektive returfiber. Resultatet för produkterna som analyserats av företaget indikerar att en rulle toalettpapper som tillverkats av färskfiber har ett koldioxidavtryck som är cirka en femtedel lägre en än rulle av returfiber.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsä Tissue är en av Europas största tillverkare av mjukpapper och har produktion i fem länder på åtta mjukpappersbruk och tillverkar produkter av både färsk- och returfiber. Färskfiberbaserat mjukpapper, som Lambi-produkter, och deras produktion nära marknaderna är viktiga delar av företagets strategi, och användningen av färskfiber i Metsä Tissues produktion kommer fortsätta att öka. För närvarande utgör färskfiber cirka hälften av råvarorna.

”Vår analys av koldioxidavtryck hämtade delvis inspiration från det faktum att produkter av returfiber ofta anses vara ett bättre alternativ för miljön, och delvis från de ökande utmaningarna med tillgänglighet och kvalitet på återvunna råvaror. De största skillnaderna i koldioxidavtrycket beror på mängden energi och vatten som behövs för att rena returfiber. För att lämpa sig för hygienanvändning och för kontakt med livsmedel kräver returfiber effektiv rening, medan färskfiber är naturligt lämpligt för hygienanvändning”, säger Johanna Kesti, Senior Vice President, marknadsföring, kommunikation och hållbar utveckling på Metsä Tissue.

Analysen av koldioxidavtryck innebär goda nyheter för konsumenter och tillverkare av mjukpapper. Det genomsnittliga koldioxidavtrycket från mjukpapper som tillverkats på Metsä Tissues bruk var 1,4 ton koldioxidekvivalenter per ton papper. Den genomsnittliga europén förbrukar omkring 12,8 kg toalettpapper per år, vilket motsvarar ungefär 17,92 kg koldioxid. Det motsvarar i sin tur endast cirka 0,27 % av varje europés övergripande årliga koldioxidavtryck. När vi använder färskfiberbaserade produkter av hög kvalitet, skapar vi ett lägre koldioxidavtryck än om vi använder produkter av returfiber. På grund av minskad tillgång kommer returfiber i framtiden att användas i lösningar som har lägre hygien- och kvalitetskrav än mjukpapper, där materialet finns kvar längre i cykeln och fibrerna cirkulerar längre tid. Dessa omfattar exempelvis kartongförpackningar.

Färskfiber är framtidens hygienmaterial. Genom att använda produkter av färskfiber får konsumenterna hållbart producerat mjukpapper av hög kvalitet. Produktionen av mjukpapper av färskfiber förbrukar mindre energi och vatten på bruket, och över 90 procent av råvaran kan utnyttjas. Användningen av returfiber är mindre effektivt, eftersom endast cirka 60 procent av råvaran blir hygienpapper, och resten blir avfall som måste hanteras. Med andra ord behöver en ansvarsfull mjukpapperskonsument inte kompromissa med behaglig kvalitet, produktsäkerhet eller hållbarhet,” tillägger Kesti.   

EU:s PEFCR-regler (Product Environmental Footprint Category Rules) användes i studien om koldioxidavtryck för att beräkna global uppvärmningspotential (GWP) för baspappersproduktion. Produktberäkningarna utfördes av AFRY i enlighet med standarden ISO 14067:2018 och baseras på data som tillhandahålls av Metsä Tissues bruk.*

För ytterligare information, kontakta Johanna Kesti, SVP, marknadsföring, kommunikation och hållbar utveckling, tel. +358 40 417 5660, eller Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com

Redigerad den 30 november 2021 kl. 14.00: *Beräkningarna har inte verifierats av tredje part.


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn