Spoločnosť Metsä Tissue zisťovala uhlíkovú stopu toaletného papiera: vysokokvalitný a mäkký tissue papier je tiež prijateľný pre životné prostredie

Spoločnosť Metsä Tissue, súčasť skupiny Metsä, v spolupráci so spoločnosťou AFRY vypočítala uhlíkovú stopu toaletného papiera vo svojich ôsmich európskych závodoch a tiež skúmala rozdiely stôp toaletných papierov vyrobených z čerstvých a recyklovaných vlákien. Výsledky výrobkov analyzovaných spoločnosťou ukazujú, že kotúčik toaletného papiera vyrobený z čerstvých vlákien má uhlíkovú stopu o približne jednu pätinu nižšiu ako kotúčik vyrobený z recyklovaných vlákien.
  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Spoločnosť Metsä Tissue je jedným z najväčších výrobcov tissue papiera v Európe, ktorý zabezpečuje výrobu v piatich krajinách a v ôsmich závodoch na výrobu tissue papiera a vyrába výrobky z čerstvých aj z recyklovaných vlákien. Tissue papiere vyrobené z čerstvých vlákien, ako sú napríklad výrobky Lambi, a ich výroba v blízkosti trhov patria medzi kľúčové prvky stratégie spoločnosti a používanie čerstvých vlákien vo výrobe spoločnosti Metsä Tissue sa bude neustále zvyšovať. V súčasnosti čerstvé vlákna predstavujú približne polovicu suroviny.

„Analýza našej uhlíkovej stopy vychádzala čiastočne z predpokladu, že výrobky vyrobené z recyklovaných vlákien sa často považujú za lepšiu alternatívu pre životné prostredie a čiastočne zo zvyšujúcich sa výziev týkajúcich sa dostupnosti a kvality recyklovaných surovín. Najväčší rozdiel jednotlivých uhlíkových stôp spočíva v množstve energie a vody potrebnej na očistenie recyklovaných vlákien. Aby boli recyklované vlákna vhodné na hygienické použitie a kontakt s potravinami, vyžadujú si účinné čistenie, kým čerstvé vlákna sú prirodzene vhodné na hygienické použitie,“ uviedla Johanna Kesti, hlavná viceprezidentka pre marketing, komunikáciu a udržateľnosť v spoločnosti Metsä Tissue.

Analýza uhlíkovej stopy prináša pozitívne novinky pre spotrebiteľov aj výrobcov tissue papiera. Priemerná uhlíková stopa tissue papierov vyrobených v závodoch spoločnosti Metsä Tissue bola 1,4 t CO2e na tonu papiera. Priemerný Európan spotrebuje približne 12,8 kg toaletného papiera ročne, čo predstavuje približne 17,92 kg CO2. Tento výsledok zodpovedá iba približne 0,27 % celkovej ročnej uhlíkovej stopy každého Európana. Pri používaní výrobkov vyrobených z vysokokvalitných čerstvých vlákien na hygienické účely vytvárame menšiu uhlíkovú stopu ako pri používaní výrobkov vyrobených z recyklovaných vlákien. Kvôli ich nižšej dostupnosti sa v budúcnosti budú recyklované vlákna používať pri výrobkoch, ktoré majú nižšie hygienické a kvalitatívne požiadavky ako tissue papier, pri ktorých je vyššia využiteľnosť materiálu a ktorých vlákna zostávajú dlhšie v obehu. Medzi tieto výrobky patria napríklad prepravné kartónové obaly.

Čerstvé vlákna sú hygienickým materiálom budúcnosti. Používaním výrobkov vyrobených z čerstvých vlákien zákazníci získavajú vysokokvalitné tissue papiere vyrobené udržateľným spôsobom. Pri výrobe papiera z čerstvých vlákien sa v závode na výrobu tissue papiera spotrebuje menej energie a vody a využije sa viac ako 90 % suroviny. Používanie recyklovaných vlákien je menej efektívne, pretože na hygienický tissue papier sa použije iba približne 60 percent suroviny a zvyšok predstavuje odpad, ktorý je potrebné spracovať. Inými slovami možno povedať, že zodpovedný používateľ tissue papiera nemusí robiť kompromisy z hľadiska príjemnej kvality, bezpečnosti alebo udržateľnosti výrobku,“ dodáva Johanna Kesti.   

Pri analýze uhlíkovej stopy sa používali pravidlá pre kategórie environmentálnej stopy výrobkov (PEFCR) EÚ na výpočet potenciálu globálneho otepľovania (GWP) pre základnú výrobu papiera. Výpočty pre jednotlivé výrobky vykonávala spoločnosť AFRY v súlade s normou ISO 14067:2018 a na základe údajov dodaných závodmi spoločnosti Metsä Tissue.*

Ďalšie informácie vám poskytne: Johanna Kesti, hlavná viceprezidentka pre marketing, komunikáciu a udržateľnosť, tel. +358 40 417 5660 alebo Joanna Linnermo-Kumpuoja, manažérka pre komunikáciu, tel. +358 40 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja@metsagroup.com

Upravené 30. novembra 2021 o 14:00: *Výpočty neboli overené treťou stranou.


Metsä Tissue

www.metsatissue.com

So spoločnosťou Metsä Tissue je každodenný život čistejší. Naša spoločnosť je jedným z hlavných dodávateľov tissue papiera v Európe na použitie v domácnosti a profesionálne použitie a jeden z hlavných dodávateľov papiera odolného voči mastnote na globálnej úrovni. 
 
Našimi značkami sú značky Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin a SAGA. Vo výrobných závodoch v piatich krajinách zamestnávame približne 2 500 ľudí. V roku 2020 dosiahol objem predaja celkovú hodnotu 1 miliardy EUR. Spoločnosť Metsä Tissue je súčasťou skupiny Metsä.

Sledujte Metsä Tissue: Twitter LinkedIn