Metsä Tissue inleder samarbete med WWF Finland inom hållbarhetsutbildning

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Metsäliittokoncernen inledde tidigare i år ett samarbetsavtal med WWF Finland. Med stöd av avtalet har Metsä Tissue, som ingår i Metsäliittokoncernen och är en ledande leverantör av mjukpapper och matlagningspapper i Europa, erbjudit cirka 100 anställda i tre regioner utbildning i teman kring hållbar utveckling. Sådana teman är vatten- och koldioxidpåverkan, skogscertifiering, miljömärkning och miljöhanteringssystem. WWF:s representanter har deltagit i dialogen och kommit med synpunkter främst gällande dagsläget för världens skogar.

”Vi har arrangerat fyra heldagsutbildningar i tre av Metsä Tissues regioner i Europa. En femte utbildningsdag arrangeras i Norden i januari 2012. Dessutom kommer vi att lägga ut ett elektroniskt självstudieverktyg som tagits fram av WWF i företagets intranet”, säger Riikka Joukio, SVP, Sustainability and Corporate Affairs.

”I utbildningen betonas det faktum att ett hållbart verksamhetssätt utgör grundvalen för all verksamhet inom både Metsäliittokoncernen och Metsä Tissue. Hållbarhet ingår i det dagliga arbetet för alla anställda”, säger företagets VD Hannu Kottonen. ”Vi välkomnar också en dialog mellan WWF och våra anställda. De bästa idéerna kommer sällan från bara en person eller en homogen grupp. Det behövs samarbete och olika synpunkter i gemensamma frågor”, tillägger han.

”Vi har mycket att berätta. Vi använder förnyelsebart råmaterial, träfiber, som kommer från hållbart förvaltade skogar eller återvunnet papper. Vår verksamhet är miljövänlig och alla våra pappersprodukter kan komposteras eller brännas. Idag vill många av våra intressenter veta mer om detaljerna i denna berättelse, de vill ta del av fakta, certifikat och märkningar. Därför vill vi stärka våra anställdas kunskaper i hållbarhetsfrågor”, tillägger Kottonen.

”När man pratar med kunder och kolleger verkar det som om alla fäster samma intresse och betydelse för vårt ekologiska fotavtryck”, säger Mark Dewick, Sales Director, AfH UK & Ireland, som deltog i utbildningen i oktober. ”Jag tror att det är möjligt att uppnå förbättring genom hela värdekedjan. För att förbättra hållbarheten genomgående behövs en djupare förståelse för de viktigaste faktorerna, en fungerande dialog och självfallet en stark vilja. Utbildningen har absolut gett verktyg som hjälper oss att fördjupa diskussionerna med intressenterna.”

Ytterligare information:

Hannu Kottonen, CEO
Tfn +358 (0) 1046 54959 
E-post: hannu.kottonen@metsatissue.com                                         

Marja-Leena Dahlskog, Communications Manager 
Tfn +358 (0)1046 55149 
E-post: marja-leena.dahlskog@metsatissue.com


Metsä Tissue är en ledande mjukpapperstillverkare av produkter för privathushåll och storhushåll i Europa. Vi är också världsledande inom bak- och matlagningsprodukter. Våra största varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin, Fasana och SAGA. Vi har produktion i Finland, Tyskland, Polen, Ryssland, Slovakien och Sverige med 3200 anställda. Omsättningen är 940 milj euro. Metsä Tissue tillhör Metsäliittokoncernen.