Spoločnosť Metsä Tissue sa spojila s organizáciou WWF Finland aby vám ponúkla školenia o udržateľnosti

  • Tlačové správy
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Skupina Metsäliitto Group podpísala začiatkom tohto roka dohodu o spolupráci s organizáciou WWF Finland. V rámci dohody ponúkla spoločnosť Metsä Tissue, ktorá je súčasťou skupiny Metsäliitto Group a je popredným európskym dodávateľom papierových vreckoviek a kuchynského papiera, školenia takmer 100 zamestnancom v troch rôznych regiónoch na témy týkajúce sa udržateľného rozvoja, napríklad o vodnej a uhlíkovej stope, certifikácií lesov, ako aj o environmentálnych značkách a systémoch environmentálneho riadenia. Zástupcovia organizácie WWF sa zapojili do dialógu a ponúkli pohľad na stav svetových lesov.

„Zorganizovali sme štyri celodenné školenia v troch európskych regiónoch, v ktorých pôsobí spoločnosť Metsä Tissue. Piate sa zorganizuje v januári 2012 v Škandinávii. Okrem toho pripravila organizácia WWF elektronický nástroj na samostatné učenie, ktorý bude zamestnancom sprostredkovaný prostredníctvom intranetu spoločnosti“, hovorí Riikka Joukio, senior viceprezident oddelenia trvalej udržateľnosti a podnikových záležitostí.

„Školenie zdôrazňuje skutočnosť, že trvalo udržateľný spôsob práce je základom všetkých činností skupiny Metsäliitto Group a spoločnosti Metsä Tissue. Udržateľnosť je súčasťou každodennej práce každého zamestnanca“, hovorí generálny riaditeľ Hannu Kottonen. „Vítame tiež dialóg medzi organizáciou WWF a našimi zamestnancami. Najlepšie nápady len zriedka prichádzajú od jednotlivcov alebo homogénnej skupiny ľudí. Vyžaduje sa spolupráca a rôzne pohľady na spoločné problémy“, dodáva.

„Prinášame skvelé správy. Naša surovina, drevná vláknina, je obnoviteľná a získavame ju z udržateľne spravovaných lesov alebo z recyklovaného papiera. Naše prevádzky sú ekologicky účinné a všetky naše papierové výrobky možno kompostovať alebo páliť. V súčasnosti chcú mnohí naši akcionári počuť rovnaké správy o niečo podrobnejšie a chcú ich mať doložené číslami, certifikátmi a značkami. Preto chceme posilniť úroveň vedomostí našich zamestnancov v oblasti udržateľnosti“ dodáva Kottonen.

„Pri rozhovoroch so zákazníkmi a kolegami sme zistili, že všetci zdieľame rovnaký záujem pokiaľ ide o ekologickú stopu, ktorú zanechávame“, hovorí Mark Dewick, riaditeľ predaja spoločnosti AfH UK & Ireland, ktorý sa zúčastnil školenia konajúceho sa v októbri. „Verím, že je možné zlepšovať sa v rámci celého hodnotového reťazca. V záujme zlepšenia udržateľnosti celého reťazca bude potrebné hlbšie pochopenie kľúčových problémov, dobrý dialóg a, prirodzene, pevná vôľa. Školenie nám jednoznačne poskytlo nástroje na prehĺbenie našich diskusií s akcionármi“.

ďalšie informácie:

Hannu Kottonen, prezident spoločnosti
Tel.: +358 (0) 1046 54959
E
-mail: hannu.kottonen@metsatissue.com                                           

Marja-Leena Dahlskog, manažérka komunikácie
Tel.: +358 (0)1046 55149
E-mail: marja-leena.dahlskog@metsatissue.com


Metsä Tissue je špičkovým dodávateľom výrobkov z hygienického papiera pre domácnosti a veľkoodberateľov v Európe. Sme tiež vedúcim svetovým dodávateľom papiera na varenie a pečenie. Najdôležitejšími značkami spoločnosti sú Lambi, Serla, Mola, Tento, Fasana, Katrin a SAGA. Naše produkty sa vyrábajú vo Fínsku, Nemecku, Poľsku, Rusku, na Slovensku a vo Švédsku. Zamestnávame približne 3.200 ľudí a náš obrat je 940 miliónov euro. Metsä Tissue je časťou skupiny Metsäliitto.