Kerto® LVL

Kerto® LVL
Kerto® LVL

Enastående tekniska prestanda och dimensionsstabilitet

Kerto® LVL är laminerad träfaner som används i alla typer av konstruktionsprojekt, från nybyggnation till renoveringar och reparationer. Kerto® LVL förenar utmärkta tekniska prestanda med enkel hantering. De viktigaste egenskaperna är styrka och styvhet, måttstabilitet och låg vikt.

Kerto® LVL är tillverkad av 3 mm tjock svarvad, hållfasthetsklassad barrträdsfaner. Faneren limmas med väder- och oljeresistent fenolformaldehydlim till en sammanhållen skiva. Skivan kapas till rätt längd och sågas till balkar, reglar eller skivor i de storlekar som kunderna efterfrågar. Se videon om hur Kerto® LVL tillverkas.

Tillverkningen av Kerto® LVL sker enligt principerna i standarden ISO 9001. Produkternas kvalitet och jämnhet kontrolleras regelbundet vid tredjepartsinspektioner och revisioner. Kerto® LVL-produkterna är CE-märkta och har många nationella godkännanden världen över.

Vidareförädling

Kerto® LVL-produkterna kan vidareförädlas enligt kundernas krav. Vidareförädlingen är en väsentlig del av kundservicen och leveranskedjan. Den sparar tid och minimerar spillet på byggarbetsplatsen eller i industriella processer.

  • Slipning: optisk eller kalibrerad
  • Kantprofilering, t.ex. not och fjäder
  • Specialkapning: både raka och koniska former
  • CNC-bearbetning
  • Limning i flera lager (Kerto GLVL)
  • Ytbehandlingar

Huvudsakliga användningsområden 

Balkar och bärlinor
Bjälklag
Golvreglar
Taksparrar och nockbjälkar
Takstolar
Formband och balkar
Portalramar
Komponenter i tak, golv och väggar
Komponenter för industriella applikationer som dörr- och fönstertillverkning
Betonggjutformar
Ställningar
Alla tillgängliga applikationer (In English)

Europeiska hållfasthetsklasser för LVL-stommar

Kerto® LVL-produkterna uppfyller eller överträffar kraven för hållfasthetsklasser som är definierade av europeiska LVL-tillverkare i LVL-bulletinen enligt följande tabell.

Typ

Densitet
510 kg/m3

Densitet
440 kg/m3

Balkar

Reglar

Formband

Formsättning

LVL 48 P

Kerto® LVL S-beam

LVL 32 P

Kerto® LVL T-stud

Vertikala och horisontella paneler

LVL 36 C / 32 C

Kerto® LVL Q-panel

LVL 25 C / 22 C

Kerto® LVL L-panel

Industriella paneler

Industriella balkar

Kerto® LVL Qp-beam

Kerto® LVL Kate

Kerto® LVL specialuppläggning