Kerto® LVL

Kerto® LVL
Kerto® LVL

Erinomainen tekninen suorituskyky ja mittapysyvyys

Kerto® LVL eli kertopuu on rakenteellinen viilupuu, joka soveltuu erinomaisesti erilaisiin kantaviin rakenteisiin niin uudis- kuin korjausrakentamisessa. Kertopuussa yhdistyvät erinomainen tekninen suorituskyky ja helppokäyttöisyys. Sen keskeisiä ominaisuuksia ovat lujuus ja jäykkyys sekä mittapysyvyys ja keveys.

Kertopuu valmistetaan sorvatuista 3 mm:n paksuisista lujuuslajitelluista havupuuviiluista. Viilut liimataan yhteen sään- ja keitonkestävällä fenoliformaldehydiliimalla, jolloin muodostuu jatkuva aihio. Aihio katkaistaan määrämittaan ja sahataan palkeiksi, lankuiksi tai levyiksi asiakasvaatimusten mukaan.

Kerto LVL -tehtailla on käytössä standardin ISO 9001 mukainen laadunhallintajärjestelmä. Tuotteiden laatua ja suoritustasoa valvotaan säännöllisillä kolmannen osapuolen tarkastuksilla ja auditoinneilla. Kertopuutuotteet on CE-merkitty  ja niillä on useita kansallisia hyväksyntöjä eri puolilla maailmaa.

Jatkojalostus

Kerto LVL -tuotteita voidaan jatkojalostaa asiakasvaatimusten mukaan. Jatkojalostus on olennainen osa asiakaspalvelua ja toimitusketjua. Se säästää aikaa ja minimoi hävikin rakennustyömailla ja teollisissa prosesseissa.

  • Hionta: optinen tai kalibroitu
  • Reunatyöstöt, esim. ponttaus
  • Erikoissahaus: suorat ja viistotut muodot
  • CNC-työstöt
  • Kerrannaisliimaus (Kerto GLVL)
  • Pintakäsittelyt

Tärkeimmät käyttökohteet 

Kantavat palkit
Kattoristikoiden paarteet
Pilarit ja pystyrakenteet
Kehärakenteet
Katto-, lattia- ja seinäelementtien osat
Teollisuuden komponentit, esim. ovien ja ikkunoiden valmistukseen
Betonimuottien tukirakenteet
Telinelankut
Kaikki saatavilla olevat sovellukset (In English)

Rakenteellisen LVL:n eurooppalaiset lujuusluokat

Kertopuutuotteet täyttävät tai ylittävät eurooppalaisten LVL-valmistajien määrittelemien lujuusluokkien vaatimukset, jotka on annettu LVL:n teknisessä tiedotteessa. Kertopuutuotteiden lujuusluokat ovat seuraavat:

Tyyppi

Tiheys
510 kg/m3

Tiheys
440 kg/m3

Palkit

Pilarit

Tolpat

Muotit

LVL 48 P

Kerto® LVL S-beam

LVL 32 P

Kerto® LVL T-stud

Pysty- ja vaakalevyt

LVL 36 C / 32 C

Kerto® LVL Q-panel

LVL 25 C / 22 C

Kerto® LVL L-panel

Teolliset levyt ja palkit

Lujuusluokkien ulkopuolella

Kerto® LVL Qp-beam

Kerto® LVL Kate

Kerto® LVL erikoisrakenteet