Spännviddstabeller för Kerto® LVL

 

Spännviddstabellerna för Kerto LVL S-balkar och Kerto LVL T-reglar hjälper dig som konstruktör att jobba snabbare och mer effektivt. Tabellerna nedan beskriver de vanligaste dimensionerna för golvbalkar, övertycken och reglar i enlighet med lokala regler och bestämmelser. Använd dessa tabeller för att hitta den optimala dimension för ditt projekt.

Dimensioneringstabeller för Kerto LVL Q-skivor gör det enkelt att se vilken lastkapacitet olika tjocklekar på Kerto LVL Q-skivor har. Det gör det enkelt för konstruktörer att i tidigt skede göra preliminära dimensioneringar för lastbärande massiva träväggar med Kerto LVL Q- skivor i enlighet med lokala regler och bestämmelser.