Kerto® LVL

Kerto® LVL
Kerto® LVL

Skivor för lastbärande konstruktioner

Kerto LVL Q-skivan är ett perfekt material för bärande konstruktioner som kan användas i både horisontella och vertikala konstruktioner. Användning av stora Q-skivor säkerställer god materialeffektivitet och minimerar montagetiden.

Kerto LVL Q-skivan med tjocklek 27–75 mm uppfyller kraven för hållfasthetsklass LVL 36 C och tjocklek 21–24 mm uppfyller kraven för hållfasthetsklass LVL 32 C.

Användningsområden

  • Skiva till tak-, golv- och väggkonstruktioner
  • Höga och slanka balkar
  • Komponenter för prefabricerade tak-, golv- och väggelement samt moduler

Egenskaper

  • Stark och stabil, cirka 20 % faner i tvärgående riktning
  • Utmärkt styrka i relation till vikten
  • Formstabil, vrids eller böjs inte
  • Stora skivor, upp till 2 500 mm breda, 20 m långa

Kerto® LVL Q-panel common sizes

Enhet
  Width (mm)
Thickness (mm) 900 1200/1250 1800/1820 2400/2500
27 x x x x
39 x x x x
45 x x x x
51 x x x x
57 x x x x
63 x x x x
69 x x x x
75 x x x x
Guide for Kerto LVL dimensions