Kerto® LVL
Kerto® LVL

Utmerket teknisk ytelse og dimensjonsstabilitet

Kerto® LVL er strukturell laminert finertre som brukes i alle typer byggeprosjekter, fra nybygg til oppussing og reparasjon. Kerto LVL kombinerer utmerket teknisk ytelse med brukervennlighet. De viktigste egenskapene omfatter styrke og stivhet, dimensjonsstabilitet og lett vekt.

Kerto LVL produseres fra 3 mm tykk skrellet granfinér. Finérlagene er bundet med vær- og kokefast fenolformaldehydlim til et kontinuerlig emne. Emnet kappes til riktig lengde og sages til LVL-bjelker, planker eller paneler i henhold til kundens krav.

Kerto LVL-produksjon håndteres i samsvar med prinsippene i ISO-standard 9001. Produktenes kvalitet og jevne ytelse kontrolleres med regelmessige tredjepartskontroller og -revisjoner. Kerto LVL-produkter er CE-merket, og de har flere nasjonale godkjenninger over hele verden.

Videre bearbeidelse

Kerto LVL-produkter kan bearbeides videre i samsvar med kundens krav. Videre bearbeidelse er en viktig del av kundeservice og leveringskjeden. Det sparer tid og begrenser avfall på byggeplassen eller i industriprosesser.

  • Pussing: optisk eller kalibrert
  • Profilfresing av bjellkekanten, f.eks. not og fjær
  • Spesialkapping: både rette og koniske former
  • CNC-bearbeiding
  • Sammenliming (Kerto GLVL)
  • Overflatebehandlinger

Se også bruksområder for Kerto LVL (EN).

Hovedbruksområder

Bjelker og veksler
Overgurter
Gulvbjelker
Tak- og mønebjelker
Undergurter i takstoler
Stender og søyler
Portalrammer
Komponenter i tak-, gulv- og veggelementer
Komponenter for industrielle bruksområder, f.eks. dør- og vindusproduksjon
Betongforskaling
Stillas

Europeiske styrkeeklasser for strukturell LVL

Kerto LVL-produkter oppfyller minst kravene til styrkeklasser som europeiske LVL-produsenter har fastsatt i LVL Bulletin i samsvar med følgende tabell.

Type

Density 510 kg/m3

Density 440 kg/m3

Bjelker, tverrbjelker, stender, forskaling

LVL 48 P
Kerto LVL S-beam

LVL 32 P
Kerto LVL T-stud

Vertikale og horisontale plater

LVL 36 C / 32 C
Kerto LVL Q-panel

LVL 25 C / 22 C
Kerto LVL L-panel

Industrielle plater og bjelker

Kerto LVL Qp-beam & Kate
Kerto LVL-spesialbjelker