Kerto® LVL
Kerto® LVL

Fremragende teknisk ydeevne og dimensionsstabilitet

Kerto® LVL er et lamineret finertømmer til trækonstruktioner, som benyttes i alle typer byggeprojekter fra nybygninger til renoveringer og reparationer. Kerto® LVL kombinerer fremragende teknisk ydeevne med brugervenlighed. Produktets vigtigste kvaliteter ligger i dets styrke og stivhed, dimensionsstabilitet og lave vægt.

Kerto® LVL fremstilles af 3 mm tyk, skrællet granfiner, som er styrkesorteret. Fineren er limet med en vejr- og kogefast phenol formaldehydklæber, så den danner en kontinuerlig plade. Den kontinuerlige Kerto plade længdeskæres og saves til bjælker, planker eller plader alt efter kundens behov.

Produktionen af Kerto® LVL sker i henhold til principperne i standarden ISO 9001. Kvaliteten og bestandigheden i produkternes ydeevne kontrolleres ved regelmæssige inspektioner og audits foretaget af en tredjepart. Kerto® LVL-produkter er CE-mærkede og har opnået adskillige nationale godkendelser rundt om i verden.

Yderligere forarbejdning

Kerto LVL-produkter kan forarbejdes yderligere alt efter kundens krav. Yderligere forarbejdning er en integreret del af vores kundeservice og forsyningskæde. Det sparer tid og minimerer affald på byggepladsen eller i de industrielle processer.

  • Slibning: optisk eller kalibreret
  • Kantprofilering, f.eks. fer og not
  • Specialskæring: både lige og konisk form
  • Bearbejdning
  • Flere limningsmuligheder (Kerto GLVL)
  • Overfladebehandling

Se også anvendelsesområder for Kerto LVL.

De vigtigste anvendelsesområder

Bjælker og overliggere
Loftsoverliggere
Gulvbjælker
Tagspær- og bjælker
Spærhoveder og spærfødder
Stolper og søjler
Portalrammer
Komponenter til tage, gulve og vægelementer
Komponenter til industrielle anvendelsesformål, f.eks. fremstilling af døre og vinduer
Betonforskallingsarbejde
Stilladser

Europæiske styrkeklasser for LVL til konstruktioner

Kerto LVL-produkter opfylder eller overstiger kravene til styrkeklasse fastsat af europæiske LVL-producenter i LVL-databladet som angivet i nedenstående tabel.

Type

Densitet 510 kg/m3

Densitet 440 kg/m3

Bjælker, stolper, forskallingsarbejde

LVL 48 P
Kerto LVL S-beam

LVL 32 P
Kerto LVL T-stud

Lodrette og vandrette plader

LVL 36 C / 32 C
Kerto LVL Q-panel

LVL 25 C / 22 C
Kerto LVL L-panel

Industriplader og -bjælker

Kerto LVL Qp-beam & Kate
Kerto LVL særlige oplægninger