Kerto® LVL L-panel

Kerto® LVL L-panel
Kerto® LVL L-panel

Skivor för lättviktiga tillämpningar

Kerto LVL L-skivor är ett perfekt material för enklare, bärande och icke-bärande tillämpningar. L-skivan är utformad för både horisontell och vertikal användning. Stora L-skivor säkerställer god materialeffektivitet och minimerar montagetiden.

Kerto LVL L-skivan med tjocklek 27–75 mm uppfyller kraven för hållfasthetsklass LVL 25 C och tjocklek 21–24 mm uppfyller kraven för hållfasthetsklass LVL 22 C.

Användningsområden

  • Komponenter till lätta eller icke bärande konstruktioner
  • Invändiga tak och golv

Egenskaper

  • God styrka i relation till vikten, cirka 20 % faner i tvärgående riktning
  • Stora lätta skivor, upp till 2 500 mm breda, 20 m långa
  • Upp till 10 procent bättre värmeledningsförmåga (λ-värde) än Kerto LVL Q-panel