Produkter

Vår råvara är hållbart trä som vi vidareförädlar till effektiva och värdeskapande träprodukter till bygg- och tillverkningsindustrin samt till distrubtionsledet. Våra huvudprodukter är Kerto® LVL, björk- och granplywood och andra träprodukter. Våra materialeffektiva produkter lagrar koldioxid och spelar en viktigt roll i klimatförändringsarbetet.