Miljötillstånd beviljas till Metsä Tissues utbyggnad av Katrinefors Bruk i Mariestad – förberedelse av investeringsbeslut som nästa steg

PRESSMEDDELANDE, 11 november 2022 klockan 13.00 CET
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt i Sverige har idag beviljat miljötillstånd för modernisering och expandering av Katrinefors Bruk som ägs av Metsä Tissue, en del av Metsä Group. Nästa steg i processen är att förbereda Metsä Groups slutgiltiga investeringsbeslut.

Metsä Tissue är mycket nöjda med beslutet om miljötillstånd, och kommer härnäst att analysera detaljerna i beslutet och förbereda ett beslutsfattande i samband med investeringen. Företaget bedömer att förberedelse av ett beslut om en investering kommer att vara möjlig under första halvåret 2023.

Förberedelserna för Katrinefors Bruks investering är en del av Metsä Tissues program för framtidens pappersbruk genom att driva högklassig miljöprestanda inom mjukpappersproduktion. Det nu erhållna tillståndet skulle möjliggöra en ökad årlig produktionskapacitet från dagens 75 000 ton till 145 000 ton färskfiberbaserat mjukpapper och ge 50–100 ytterligare arbetstillfällen till bruket. Med den planerade investeringen skulle Metsä Tissue bli ett föregångsföretag när det gäller att investera inom mjukpappersindustrin i Sverige och Skandinavien, och bidra till att säkerställa försörjningstrygghet för mjukpappersprodukter.

Vi är glada över att ha fått detta positiva beslut från Mark- och miljödomstolen. Nu är nästa steg att förbereda själva investeringsbeslutet”, säger Esa Paavolainen, projektdirektör vid Katrinefors Bruk.

Katrinefors Bruk har en lång historia och tradition i Mariestad. Bruket är en betydande arbetsgivare inom den privata sektorn i regionen med starka rötter inom svensk mjukpappersindustri sedan 1765. Bruket producerar produkter till de ledande mjukpappersmärkena Katrin, Lambi och Serla. Investeringen i modernisering och utbyggnad av Katrinefors Bruk skulle bli en av de största i Metsä Tissues historia.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Esa Paavolainen, projektdirektör, Metsä Tissue, esa.paavolainen[@]metsagroup.com och Jani Sillanpää, Senior Vice President Nordics, Metsä Tissue, jani.sillanpaa[@]metsagroup.com, Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +358 40 555 5868 eller joanna.linnermo-kumpuoja[@]metsagroup.com

Katrinefors Bruk (https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/om-metsatissue/mariestad-bruk/)

Katrinefors Bruk i Mariestad, Sverige är ett av Metsä Tissues åtta pappersbruk och en del av Metsä Group. Här tillverkas välkända mjukpappersmärken som Lambi, Serla och Katrin och bruket blev en del av Metsä Tissue 1989.


Metsä Tissue 
https://www.metsagroup.com/sv/metsatissue/

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av de ledande mjukpappersleverantörerna i Europa till hushåll och yrkesverksamma och en av de ledande leverantörerna av mat- och bakplåtspapper globalt.

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Med produktionsenheter i fem länder sysselsätter vi cirka 2 500 personer. År 2021 uppgick vår försäljning till 0,9 miljarder euro. Metsä Tissue är en del av Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn Instagram