Vitt bakplåtspapper är ett hygieniskt och miljövänligt val

Du har troligen sett och använt både vitt och brunt bakplåtspapper. Men har du någonsin tänkt på vad skillnaden är mellan dessa två? Är det bara färgen, eller finns det faktiska skillnader? Är något av dem mer miljövänligt än det andra?
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

Både vitt och brunt bakplåtspapper tillverkas av färskfiber, och de innehåller inte några rester av tryckfärg eller kemikalier som man kan hitta i t.ex. returpapper. En beståndsdel i trä är lignin, som gör att trädet kan växa  uppåt. Lignin är naturligt brunt, och för att framställa vitt papper måste man bleka träfibrerna för att avlägsna ligninet. Idag är blekningsprocessen mycket avancerad och säker, och det används inte några farliga kemikalier. Metsäs bakplåtspapper bleks med modern ECF-teknik utan elementär klor, vilket garanterar att högsta hygienkrav uppfylls.

Skillnaden mellan vitt och brunt bakplåtspapper är att fler trärelaterade föreningar finns kvar i det bruna bakplåtspapperet. Därför kan det eventuellt förekomma mer total migration av föreningar i brunt papper. I praktiken kan det innebära en liten överföring av smak eller lukt till livsmedlet. Det är ofarligt men ibland obehagligt och inte acceptabelt för alla slutanvändare. Att till exempel förpacka choklad eller te i brunt bakplåtspapper under lång tid rekommenderas inte.

Vitt bakplåtspapper föredras vid professionell användning

Professionella kök och industriella tillverkningslinjer av livsmedel har höga krav på hygienen. Därför är det extremt viktigt att kunna upptäcka eventuella föroreningar och avvikelser från standarder. Vitt bakplåtspapper föredras vid professionell användning eftersom det avslöjar eventuella föroreningar snabbare och tydligare. Även avvikelser från standarder kan uppmärksammas snabbare tack vare den tydliga kontrasten mellan bakverken och det vita papperet.

Ingen skillnad på miljöpåverkan från vitt och brunt bakplåtspapper

Medan brunt bakplåtspapper kan förefalla vara ett miljövänligare val, är det ingen skillnad på miljöpåverkan från vitt och brunt bakplåtspapper. I den del av produktionsprocessen där papperet framställs är påverkan från vitt bakplåtspapper faktiskt lägre.

Det krävs mer energi för att tillverka brunt papper. Det beror på att det finns fler trärelaterade föreningar kvar, som ger högre raffineringsmotstånd och lägre produktionshastighet. Energiförbrukningen är faktiskt 20 kWh högre per ton jämfört med blekt papper.  För att bakplåtspapperet ska vara säkert att använda i kontakt med livsmedel väljs råvarorna ut omsorgsfullt, de färdiga produkterna testas och hela produktionsprocessen övervakas ingående och certifieras av tredje part. 

Vill du veta mer? Kontakta oss för mer information!

Katrin Bunner, Vice President Sales, Marketing & Offering
Tel: +49 171 1263321
Katrin.bunner@metsagroup.com


Metsä Tissue 

www.metsatissue.com 

Metsä Tissue skapar ett renare vardagsliv. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantör till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av pergaminpapper i världen. 
 
Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn