NY STUDIE: De flesta föredrar fortfarande pappershanddukar när de torkar händerna på offentliga toaletter

Katrin, hygienvarumärket för offentliga toaletter, har i många år låtit oberoende forskningsföretag genomföra studier för att alltid ha tillgång till färska uppgifter över konsumenternas beteende på offentliga toaletter. Den senaste studien utfördes av Kantar i januari 2021 i sju europeiska länder. Syftet med studien var att förstå hur beteendet hos besökare på offentliga toaletter har utvecklats och förändrats under de senaste 12 månaderna, och speciellt att se om vanorna har förändrats jämfört med den föregående studien, som utfördes före pandemin.
  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Tissue

”En av de viktigaste iakttagelserna är att den personliga säkerheten är viktigare än någonsin, och 68% av de svarande är rädda för att smittas av en infektion på en offentlig toalett. I alla länder har s.k.  dagliga användare av offentliga toaletter minskat från 31% i den tidigare studien till 19% under pandemin. Så för att offentliga toaletter ska kunna användas på ett säkert sätt måste det finnas hygieniska lösningar för tvål, mjukpapper och desinficering,” framhåller Toni Rikkonen, varumärkesansvarig på Katrin.

Enligt studien tvättar 96% av besökarna händerna, antingen alltid eller så gott som alltid. Det betyder att 4% inte tvättar händerna efter att ha besökt en offentlig toalett, så det finns fortfarande stort utrymme för att förbättra hygienvanorna. Papper är det som i första hand föredras för att torka händerna, och så har det varit sedan de första studierna genomfördes i början av 2000-talet. I den senaste studien ökade preferensen för papper från 59 till 61%. 29% föredrog handtorkar och 10% textilhanddukar. 55% av de svarande i studien ansåg att handtorkar är ohygieniska.

Desinficeringsmedel har blivit ett mycket vanligare alternativ för handhygien och användningen av handdesinfektion har ökat anmärkningsvärt under året. 64% av de svarande sade att de använder handdesinfektion som ett sätt att tvätta händerna.

På frågan om hur respondenterna gör för att skydda sig mot infektionssjukdomar utanför bostaden svarar 71% att de håller avstånd, 71% att de undviker folksamlingar och 70% att de tvättar händerna ofta. 69% säger att de använder munskydd utanför bostaden.

71% av de svarande tror också att pandemin kommer att förändra handhygienen permanent.

Det är vad vi också tror, och pappershanddukar är fortfarande det som de flesta föredrar att torka händerna med på offentliga toaletter. Det är helt naturligt, eftersom papper är ett mycket hygieniskt sätt att torka händerna på – det avlägsnar bakterier från våta händer utan att sprida dem vidare om papperet omhändertas hygieniskt efter användning. Våra Katrin-lösningar bidrar till högsta renlighet och hygienstandarder och tillverkas hållbart i hela värdekedjan. Väl fungerande hygieniska lösningar som är enkla att använda är mycket uppskattade och av kritisk betydelse för säker och effektiv användning av offentliga toaletter”, avslutar Rikkonen.

Den europeiska studien genomfördes i Polen, Tyskland, Storbritannien, Finland, Sverige, Norge och Danmark med 3 501 deltagare som representerar alla åldersgrupper från 18 år och uppåt. De ovannämnda resultaten avser europeiska medelvärden.

Källa: Kantar/Metsä Tissue Washroom study 2021
https://www.katrin.com/en/about-katrin/news/Pages/paper-hand-towels-preferred-for-drying-hands-in-a-public-washroom.aspx

För ytterligare information, kontakta
Toni Rikkonen, varumärkesansvarig för Katrin, tel. +358 50 526 9226
Kajsa Ryman, Kajsa Ryman, marknads
chef, tel. + 48 694 466 418, kajsa.rynman[at]metsagroup.com
Joanna Linnermo-Kumpuoja, kommunikationschef, tel. +358 4 555 5868, joanna.linnermo-kumpuoja[at]metsagroup.comMetsä Tissue
www.metsatissue.com
 

Metsä Tissue skapar en renare vardag. Vi är en av Europas ledande mjukpappersleverantörer till hushåll och företag och en av de främsta leverantörerna av mat- och bakplåtspapper i världen. 

Våra varumärken är Lambi, Serla, Mola, Tento, Katrin och SAGA. Vi har produktionsanläggningar i fem länder och sysselsätter cirka 2 500 personer. 2020 uppgick vår omsättning till totalt 1 miljard euro. Metsä Tissue ingår i Metsä Group, en föregångare inom hållbar bioekonomi.  

Följ Metsä Tissue: Twitter LinkedIn