Kerto® LVL

Kerto® LVL
Kerto® LVL

Plater for bærende bruksområder

Kerto LVL Q-panel er et ideelt materiale for bærende bruksområder som kan brukes i både horisontale og vertikale konstruksjoner. Bruk av store Q-panel sikrer materialeffektivitet og reduserer monteringstiden.

Kerto LVL Q-panel med tykkelser på 27–75 mm oppfyller kravene til fasthetsklasse LVL 36 C og tykkelser på 21–24 mm oppfyller kravene til fasthetsklasse LVL 32 C.

Bruksområder

  • Plateprodukt for tak-, gulv- og veggkonstruksjoner
  • Høye og slanke bjelker
  • Komponenter for prefabrikkerte tak-, gulv- og veggelementer og moduler

Egenskaper

  • Sterk og stiv, ca. 20 % av finérlagene går på tvers
  • Utmerket forhold mellom styrke og vekt
  • Dimensjonsstabilitet forbedret mot bøyning og vridning
  • Store plater opptil 2 500 mm brede, 20 m lange

Kerto® LVL Q-panel common sizes

Enhet
  Width (mm)
Thickness (mm) 900 1200/1250 1800/1820 2400/2500
27 x x x x
39 x x x x
45 x x x x
51 x x x x
57 x x x x
63 x x x x
69 x x x x
75 x x x x
Guide for Kerto LVL dimensions