Kerto® LVL L-panel

Kerto® LVL L-panel
Kerto® LVL L-panel

Plater for lette bruksområder

Kerto LVL L-panel er et ideelt materiale for lette og ikke-bærende bruksområder. L-panel er utviklet for både horisontal og vertikal bruk. Store L-panelstørrelser sikrer materialeffektivitet og reduserer monteringstiden.

Kerto LVL L-panel med tykkelser på 27–75 mm oppfyller kravene til fasthetsklasse LVL 25 C og tykkelser på 21–24 mm oppfyller kravene til fasthetsklasse LVL 22 C.

Bruksområder

  • Komponenter for lette eller ikke-bærende bruksområder
  • Innvendige tak og gulv

Egenskaper

  • Godt forhold mellom styrke og vekt, ca. 20 % av finérlagene går på tvers
  • Store, lette plater opptil 2 500 mm brede, 20 m lange
  • Opptil 10 % bedre varmeledningsevne (λ-verdi) enn standard Kerto LVL