Metsä Wood Spruce FireResist

Metsä Wood Spruce FireResist
Metsä Wood Spruce FireResist

Högkvalitativ plywood behandlad mot brand för inomhusbruk

Metsä Wood Spruce FireResist är en kvalitativ ytimpregnerad skiva för inomhusbruk där förbättrade egenskaper vid brand krävs. Den europeiska klassificeringen för produkten är B (EN 13501-1). Lämpliga användningsområden för den brandbehandlade plywooden är inomhusbruk i serviceklass 1 (EN 1995-1-1), och den måste skyddas från väderexponering.

Användningsområden

  • Användning inomhus med krav på egenskaper vid brand
  • Vägg-, tak- och golvstrukturer
  • Bärande och förstyvande konstruktioner

Egenskaper

  • Förbättrade egenskaper vid brand
  • Brandklassificering B-s1, d0; Bfl-s1
  • Innehåller inte tungmetaller, bor eller halogenerade ämnen
  • Lätt att bearbeta och montera med vanliga träverktyg och infästningsdetaljer