Trä, som har låg vikt, sparar transportkostnader och strul på byggplatsen

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Världens urbana infrastruktur kommer att genomgå stora förändringar under de närmaste decennierna. Lättare byggmaterial som träelement kostar mindre och är mer energieffektiva att transportera och hantera på byggarbetsplatsen. Med förädlade träprodukter som Kerto® LVL (laminated veneer lumber) kan byggindustrin bygga snabbare, lättare och grönare.

Det finns många fördelar med att använda lätta träelement och kostnadseffektiv logistik för att underlätta materialhanteringen, vilket i slutänden betyder mindre spill.

”Logistiken kan, beroende på material och transportavstånd, svara för en betydande del av de totala produktionskostnaderna, mellan 12 och 30 procent. Forskningen visar att om materialen kommer från en central leverantör i stället för flera stycken, kan man spara 6 procent på logistiken”, framhåller Matti Kuittinen, arkitekt och forskare vid Aalto-universitetet.

Träelement förbättrar materialhanteringen på byggplatsen

Materialhanteringen på en byggplats kan kräva 14 procent av arbetstiden och påverka upp till 80 procent av tidplanen för hela byggprojektet. Prefabricerade byggelement kan effektivisera materialhanteringen. Ett exempel är Kerto® LVL-elementen som är stora men lätta, vilket innebär att antalet kvadratmeter material per lyft blir fler än med mindre men tyngre element.  

”Materialhanteringen bör minimeras eftersom den bara ökar produktens kostnader men inte dess värde. Det idealiska vore att kombinera enskilda delkomponenter till en ”enhetslast” som kan hanteras effektivare på byggarbetsplatsen”, säger Rune Abrahamsen, VD för Moelven Limtre AS, den främsta underleverantören för världens högsta träbyggnad Mjøstårnet, som blev klar 2019.

Minimera strulet i städernas tillväxtområden 

Betydelsen av lättare logistik och materialhantering belyses i de växande stadsområdena. Effektiv logistik minskar buller och utsläpp, ökar trafiksäkerheten och har en positiv inverkan på den lokala ekonomin.

Till exempel måste tillbyggnaden av Parispolisens huvudkontor ske snabbt, eftersom det ligger i ett trafikerat område i den gamla delen av Paris. De prefabricerade elementen transporterades till byggplatsen nattetid och monterades på dagtid. De lätta träelementen hanterades på arbetsplatsen utan hjälp av tunga maskiner, vilket minimerade olägenheterna av att bygga mitt i city.

Läs mer om varför trä är lätt att transportera.

Bilder https://databank.metsagroup.com/l/552Cf9JQsC5b

Den här artikeln är den nionde och sista delen i serien Kerto® LVL – snabbt, lätt, grönt. Se videon och läs artiklarna.
 

För mer information kontakta:Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Referenser

T. Karlsson, ”Effective material logistics in construction: Lessons from a Swedish apartment-block project,” Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2009.

F. Ying och H. Roberti, ”Improving construction logistics,” Building Magazine, vol. 134, pp. 80-81, 2013.

A. Sobotka och A. Czarnigowska, ”Analysis of supply system models for planning construction project logistics,” Journal of Civil Engineering and Management, vol. XI, nr 1, pp. 73-82, 2005.

M. Kuittinen, ”The feasibitility of light structures”, tabell 1. CO2 emissions from transportation of 1 m2 of element (kg CO2e/km), 2016.

P.-E. Josephson och L. Saukkoriipi, ”Waste in construction projects - call for a new approach,” Chalmers tekniska högskola, Göteborg, 2007.

Metsä Wood-referenser, Paris polisavdelning: http://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/Paris-police-department-wooden-extension.aspx


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest