Lett tre reduserer transportkostnader og stress på byggeplassen

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Infrastrukturen i verdens byer vil forandre seg mye de neste tiårene. Lettere byggematerialer som treelementer er rimeligere og mer energieffektive å transportere og håndtere på byggeplassen. Med konstruerte treprodukter som Kerto LVL (laminert finertre) kan byggebransjen bygge raskere, lettere og grønnere.

Det er mange fordeler med å bruke lette treelementer i bygging – fra mer ressurs- og kostnadseffektiv logistikk til smidig materialhåndtering. Alt dette betyr mindre avfall.

– Avhengig av materiale og transportavstander kan logistikk utgjøre en vesentlig del av alle produksjonskostnader, fra 12 til 30 prosent. Forskning har vist at hvis materialer leveres av én sentral leverandør i stedet for mange, kan man senke logistikkostnadene med seks prosent, påpeker Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto-universitetet.

Treelementer forbedrer materialhåndtering på byggeplassen

Materialhåndtering på byggeplassen kan ta 14 prosent av arbeidstiden og styre opptil 80 prosent av tidsplanen for hele byggeprosjektet. Prefabrikerte byggeprodukter kan effektivisere materialhåndteringen. Kerto LVL-elementer er for eksempel store, men lette. Antall kvadratmeter materiale per løft er derfor større enn med mindre, men tyngre elementer.  

– Materialhåndtering bør begrenses, siden det bare gir dyrere, ikke mer verdifulle, produkter. Helst bør individuelle delkomponenter kombineres i en enkelt «enhetslast», som kan håndteres mer effektivt på byggeplassen, sier Rune Abrahamsen, administrerende direktør for Moelven Limtre AS, totalunderleverandør for verdens høyeste trebygning, Mjøstårnet, som sto ferdig i 2019.

Mindre stress i byvekstområder 

I byområder i vekst fremheves betydningen av lettere logistikk og materialhåndtering. Effektiv logistikk reduserer støy og forurensning, øker trafikksikkerheten og påvirker lokaløkonomien positivt.

Utbyggingen av politihovedkammeret i Paris måtte foregå raskt, siden byggeplassen lå i et travelt område i den gamle bykjernen i Paris. De prefabrikerte elementer ble fraktet til byggeplassen om natten og reist om dagen. De lette treelementene ble håndtert på byggeplassen uten behov for tungt maskineri. Ulempene med å bygge i den travle bykjernen var derfor minimale.

Les mer om hvorfor tre er lett å transportere.

Bilder https://databank.metsagroup.com/l/552Cf9JQsC5b

Denne artikkelen er den niende og sistee delen av Kerto LVL Fast, Light, Green-serien. Se videoen og les artiklene

For mer informasjon, kontakt:Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Referanser:

T. Karlsson, “Effective material logistics in construction: Lessons from a Swedish apartment-block project,” Chalmers University of Technology, Göteborg, 2009.

F. Ying and H. Roberti, “Improving construction logistics,” Building Magazine, vol. 134, pp. 80-81, 2013.

A. Sobotka and A. Czarnigowska, “Analysis of supply system models for planning construction project logistics,” Journal of Civil Engineering and Management, vol. XI, no. 1, pp. 73- 82, 2005.

M. Kuittinen, “The feasibitility of light structures”, table 1. CO2 emissions from transportation of 1m2 of element (kg CO2e / km), 2016.

P.-E. Josephson and L. Saukkoriipi, “Waste in construction projects - call for a new approach,” Chalmers University of Technology, Göteborg, 2007.

Metsä Wood references, Paris police department: http://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/Paris-police-department-wooden-extension.aspx


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter.

I 2019 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram| Pinterest