Lette træelementer giver transportbesparelser, og håndteringsproblemer på byggepladsen undgås

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Verdens byinfrastruktur vil gennemgå store forandringer i de kommende årtier. Lettere byggematerialer såsom træelementer er mindre omkostningskrævende og mere energieffektive at transportere og håndtere på byggepladsen. Med industrifremstillede træprodukter såsom Kerto LVL (lamineret finertømmer) kan byggebranchen bygge hurtigere, lettere og mere miljøvenligt.

Der er mange fordele ved at anvende lette træelementer i byggebranchen – fra mere effektiv og omkostningseffektiv logistik til fleksibel materialehåndtering, hvilket alt sammen resulterer i mindre affald.

“Afhængigt af materiale og transportafstande kan logistik med et interval på mellem 12 og 30 % udgøre en væsentlig del af alle produktionsomkostninger. Forskning har vist, at hvis materialer leveres af én hovedleverandør i stedet for af mange forskellige, kan der opnås omkostningsbesparelser på 6 % inden for logistik,” påpeger Matti Kuittinen, arkitekt og forsker fra Aalto-universitetet.

Træelementer forbedrer materialehåndteringen på byggepladsen

Materialehåndteringen på byggepladsen kan udgøre 14 % af arbejdstiden og optage 80 % af tidsplanen for hele byggeprojektet. Præfabrikerede byggeelementer kan forbedre effektiviteten i materialehåndteringen. Eksempelvis er Kerto LVL-elementer store, men lette, og derfor er antallet af kvadratmeter materiale pr. løft større end ved mindre, men tungere elementer.  

“Materialehåndtering bør minimeres, idet den kun tilføjer omkostninger og ikke værdi til produktet. Ideelt set bør individuelle underkomponenter kombineres til én enkelt ”enhedsbelastning”, som kan håndteres mere effektivt på byggepladsen,” siger Rune Abrahamsen, CEO i Moelven Limtre AS, hovedentreprenør i forbindelse med verdens højeste træbygning, Mjøstårnet, der blev færdiggjort i 2019.

Minimering af håndteringsproblemer i byvækstområderne 

Betydningen af lettere logistik og materialehåndtering fremhæves i voksende byområder. Effektiv logistik reducerer støj og forurening, øger trafiksikkerheden og har en positiv indvirkning på den lokale økonomi.F.eks. skulle tilbygningen til politihovedkvarteret i Paris bygges hurtigt, fordi byggepladsen lå i et travlt område i Paris’ gamle bydel. De præfabrikerede elementer blev transporteret til byggepladsen om natten og monteret i løbet af dagen. De lette træelementer blev håndteret på byggepladsen uden behov for tunge maskiner, så ulemper forårsaget af byggeri i den travle indre by kunne minimeres.

Få mere at vide om, hvorfor træ er let at transportere.

Billeder: https://databank.metsagroup.com/l/552Cf9JQsC5b

Denne artikel er den niende og sidste del af serien Kerto LVL – Fast, Light, Green. Se videoen og læs artiklerne.

Yderligere oplysninger fås ved at kontakte:Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood,
tel. +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Referencer:

T. Karlsson, “Effective material logistics in construction: Lessons from a Swedish apartment-block project,” Chalmers University of Technology, Göteborg, 2009.

F. Ying and H. Roberti, “Improving construction logistics,” Building Magazine, vol. 134, s. 80-81, 2013.

A. Sobotka and A. Czarnigowska, “Analysis of supply system models for planning construction project logistics,” Journal of Civil Engineering and Management, vol. XI, nr. 1, s. 73- 82, 2005.

M. Kuittinen, “The feasibitility of light structures”, tabel 1. CO2 emissions from transportation of 1m2 of element (kg CO2e / km), 2016.

P.-E. Josephson and L. Saukkoriipi, “Waste in construction projects - call for a new approach,” Chalmers University of Technology, Göteborg, 2007.

Metsä Wood-referencer, Paris police department: http://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/Paris-police-department-wooden-extension.aspx


Metsä Wood

www.metsawood.dk

Metsä Wood er en af Europas førende producenter af industrifremstillede træprodukter. Det er vores mål at betjene tre segmenter: byggebranchen, industrien og distributionskunder. Vores primære produkter er Kerto® LVL, krydsfiner og andre træprodukter.

I 2019 havde Metsä Wood en omsætning på EUR 0,4 milliarder, og vi har ca. 1.500 medarbejdere. Metsä Wood er en del af Metsä Group.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram | Pinterest