Kerge puit vähendab transpordikulusid ja töömahtu ehitusplatsil

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Maailma linnade infrastruktuur läbib lähemate aastakümnete jooksul suure muutuse. Kergemate, näiteks puidust ehitusmaterjalide transportimine ja ehituses kasutamine on odavam ning energiatõhusam. Tänu töödeldud puidust toodetele nagu Kerto LVL (lamineeritud vineerpuit) saab ehitustööstus ehitada kiiremini, lihtsamini ja keskkonnasõbralikumalt.

Kergetest puitelementidest ehitamisel on mitmeid eeliseid, alates tõhusamast ja soodsamast logistikast kuni materjali sujuva kasutamiseni. Kokkuvõttes tekib nii vähem jäätmeid.

„Olenevalt materjalist ja kaugusest võib logistika moodustada tootmiskuludest üpris märkimisväärse osa, koguni 12 kuni 30 protsenti. Uuringute kohaselt võib logistikakuludelt 6 protsenti kokku hoida, kui materjalid tulevad mitme erineva asemel ühelt keskselt tarnijalt,“ leiab Aalto Ülikooli arhitekt ja teadlane Matti Kuittinen.

Puitelemente on lihtne kohapeal käsitseda

Ehitusmaterjalide käsitsemine võib võtta 14 protsenti ja kontrollida kuni 80 protsenti kogu ehitusprojekti valmimiseks kuluvast ajast. Tehases valmis toodetud moodulid võivad materjalide käsitsemise tõhusamaks muuta. Näiteks on Kerto LVL-i elemendid suured, aga kerged, mistõttu on ruutmeetrite arv koorma kohta suurem kui väiksemate, ent raskemate materjalide puhul.  

„Materjalide käsitsemisele kuluv aeg tuleks viia miinimumini, kuna see üksnes suurendab kulusid, mitte ei anna tootele lisaväärtust. Ideaalis peaks komponendid tooma kohale n-ö üksusena, et nendega oleks ehitusplatsil lihtsam ümber käia,“ ütleb Moelven Limtre AS-i tegevjuht Rune Abrahamsen. Firma oli peamiseks alltöövõtjaks 2019. aastal valminud Mjösa torni ehk maailma kõrgeima puitehitise rajamisel.

Segaduse vähendamine kasvavates linnapiirkondades 

Kergema logistika ja materjalide käsitsemise tähtsus tuleb esile eelkõige kasvavate linnapiirkondade puhul. Tõhus logistika vähendab müra ja saastet, suurendab liiklusohutust ning mõjub kohalikule majandusele positiivselt.

Näiteks tuli Pariisi politsei peakorteri laiendus ehitada kiiresti, kuna hoone asub tiheda liiklusega vanas Pariisi keskuses. Tehases valmistatud elemendid toodi ehitusplatsile öösel ja pandi kokku päeval. Kergete puitelementide käsitsemiseks polnud vaja rasketehnikat. Nii välditi mitmeid rahvarohkes kesklinnas ehitamisest tulenevaid probleeme.

Lugege lähemalt, miks on puitu kerge transportida.

Pildid: https://databank.metsagroup.com/l/552Cf9JQsC5b

Artikkel on üheksas ja viimane artikkel, mis on avaldatud Kerto LVL-i kiire, kerge, rohelise tooteseeria raames. Vaadake videot ja lugege artikleid.

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com

Viited:

T. Karlsson, „Effective material logistics in construction: Lessons from a Swedish apartment-block project,“ Chalmers University of Technology, Göteborg, 2009.

F. Ying and H. Roberti, „Improving construction logistics,“ Building Magazine, vol. 134, lk 80–81, 2013.

A. Sobotka and A. Czarnigowska, „Analysis of supply system models for planning construction project logistics,“ Journal of Civil Engineering and Management, vol. XI, no. 1, lk 73–82, 2005.

M. Kuittinen, „The feasibitility of light structures“, tabel 1. CO2 emissions from transportation of 1m2 of element (kg CO2e / km), 2016.

P.-E. Josephson and L. Saukkoriipi, „Waste in construction projects – call for a new approach,“ Chalmers University of Technology, Göteborg, 2007.

Metsä Woodi viited, Pariisi politseijaoskond: http://www.metsawood.com/global/news-media/references/Pages/Paris-police-department-wooden-extension.aspx


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Metsä Wood on pühendunud ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele konkurentsivõimeliste ja keskkonnasõbralike toodete pakkumisele. Metsä Woodi toodete hulka kuuluvad Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted.

2019. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab praegu ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest