Heidelberg Materials Precast Contiga lanserar unik hybridvägg med lågt klimatavtryck

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Rätt material på rätt plats. Det har varit mottot när Heidelberg Materials Precast Contiga tillsammans med Metsä Wood utvecklat en hybridvägg med lågt klimatavtryck. Nu är den redo att användas i skarpa projekt. 

- Vi upplever ökade krav från våra kunder på klimatsmarta lösningar. Tanken är att detta är ett bra komplement till vår portfölj, säger Daniel Eriksson, divisionschef på Heidelberg Materials Precast Contiga. 

Ger effekt på byggprojektets totala klimatpåverkan 
Hybridväggen är ett fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i klimatförbättrad betong, mellanliggande isolering och bärande innerskiva av träprodukten Kerto
® LVL. Den har cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong och är mycket lättare, vilket dessutom ger effekt på hela byggprojektets totala klimatpåverkan. 

- Den svenska byggbranschen har tagit fram en färdplan att nå nettonollutsläpp till 2045 och vi ser denna lösning som ett bidrag i arbetet att nå detta mål. En av fördelarna med detta hybridelement är att byggentreprenörer kan sänka projektens koldioxidutsläpp utan att behöva ändra sitt sätt att bygga på med betongelement. Samtidigt kan väggarna göras 50–75 millimeter tunnare än väggar byggda med betongelement, vilket kan ger många extra kvadratmeter redan på ett projekt, säger Håkan Arnebrant, Business Development Manager på Metsä Wood. 

- Dessutom kan transporterna till bygget minska, eftersom man kan frakta dubbelt så många element i samma transport, berättar Daniel Eriksson. 

Precast Contiga tillverkar stålstommar och betongelement i fabriker i Norrtälje och Uddevalla. För knappt två år sedan inledde företaget diskussioner med Metsä Wood om att även starta tillverkning av hybridelement för den svenska marknaden. Eftersom företaget normalt jobbar med stål och betong, så har det inneburit att man fått lära sig om hur trä fungerar. 

- Produktionsmetoden är väldigt lik den vi redan har, så vi kan göra de här hybridelementen med samma metod som våra övriga väggar och de monteras på samma sätt. Vi har inte behövt göra några stora investeringar eller ombyggnader, menar Daniel Eriksson. 

Fuktsensor i testbyggnad 
För att testa hur hybridväggen fungerar i praktiken har man byggt ett riktigt hus på fabriksområdet i Norrtälje med de nya elementen. Testbyggnaden är uppförd med fuktsensorer för att man ska kunna följa vad som händer inne i väggelementen och hittills har man inte uppmätt någon fukt. I byggnaden har man även testat olika lösningar för dragningar av installationer. 

Passar för byggnader upp till fem våningar 
Hybridväggen passar framförallt i byggnader upp till fem våningar. Det kan vara bostäder, kontor, vård- eller skolbyggnader. 

- Där är det en riktigt bra produkt, som vi nu är redo att testa i skarpa projekt, säger Daniel Eriksson. 

FAKTA 

  • Hybridväggen är en ny typ av fasadelement i sandwichkonstruktion med ytterskiva i betong och bärande innerskiva av Kerto LVL. 
  • Hybridväggen har cirka 40-50 procent lägre klimatpåverkan än ett motsvarande traditionellt sandwichelement i betong. 
  • I ett typhus där hybridväggen ersätter sandwichvägg i betongfasaden kan klimatpåverkan från hela stommen minskas med 15-25%. 
  • Hybridväggen väger cirka 60 procent mindre än ett traditionellt sandwichelement i betong, vilket gör att transportkostnaden blir cirka 50 procent lägre och minskar klimatpåverkan från transporterna med cirka 50 procent. 

Läs mer
Bilder

För mer information kontakta:

Henni Rousu, Marketing Director, Metsä Wood
tel. +358 40 554 8388, henni.rousu@metsagroup.com


Metsä Wood
www.metsagroup.com/sv/metsawood/

Produkterna från Metsä Wood, Metsä Groups verksamhet för träprodukter, är bland annat Kerto® LVL, björk- och granplywood samt vidareförädlat sågat virke. Våra produkter, tillverkade av nordiskt trä, lagrar koldioxid och spelar en viktig roll när det gäller att motverka klimatförändringar. Vi står för en kultur av mångfald, jämlikhet och inkludering. 

År 2023 uppgick försäljningen till 0,6 miljarder euro och vi har cirka 1 550 anställda. Metsä Groups moderbolag, Metsäliitto Cooperative, ägs av cirka 90 000 finska skogsägare. Försäljningen för hela Metsä Group var 6,1 miljarder euro. 

Följ Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest