Kundanpassning i stor skala ger effektivare och mer hållbart byggande

  • Pressmeddelanden
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Renee Puusepp, senior forskare på arkitektfakulteten i Estlands konstakademi, är övertygad om att kundanpassning i stor skala leder till effektivare men ändå flexibelt byggande av trähus. Standardiserade moduler kan kombineras på olika sätt med hänsyn till kundens behov, grannskapet och omgivningen. Industriprodukter som Kerto® LVL (laminated veneer lumber) är perfekta material för modulbyggen eftersom de gör byggandet snabbt, lätt och grönt.

”Byggsektorn är känd för sina mediokra prestanda, speciellt om vi jämför med tillverkningen av konsumentprodukter som mobiltelefoner eller bilar. Byggindustrins framtid är kundanpassning i stor skala, vilket kommer att ge både effektivitet och kostnadsbesparingar”, säger han i en nyutkommen video i serien Talking Wood från Metsä Wood. ”Vi kan t.ex. använda Kerto® LVL för att skapa lätta men ändå långt standardiserade modulära bostadshus. De kan kombineras på olika sätt för att skapa byggnader med sin egna karaktär och design", framhåller han.

En hållbarare framtid med trä

Att använda mer trä i byggbranschen är också vår biljett till en hållbarare framtid. ”Enligt vetenskapliga undersökningar går det åt betydligt mindre energi att bygga i trä jämfört med betong eller stål. För att träets förmåga att lagra kol ska maximeras måste trähusen stå kvar under åtminstone så lång tid som det tar för träden att växa. Genom att odla skog, skörda timmer och låsa in CO2 i byggnaderna kan vi minska de globala CO2-utsläppen med 30 % och förbrukningen av fossila bränslen med upp till 20 %”, säger Puusepp.

Han menar att vi måste rita och konstruera byggnader mer som produkter. ”För att få upp träbyggandet till en nivå där vi verkligen kan bidra till att minska klimatförändringarna behöver vi uppfinna nya byggnadstyper som kan kundanpassas i stor skala och är utformade för att ta hänsyn till byggnadens hela livscykel”, säger Puusepp.

Renee Puusepp

Renee Puusepp har en doktorsexamen inom arkitektur och arbetar som forskare. Han har studerat vid den estniska konstakademin och University of East London. Hans företag, Slider Studio, kombinerar traditionellt arkitektarbete med programutveckling, och han ingår också som partner i Creatomus Solutions, ett företag som är inriktat på att utveckla teknik för kundanpassning av arkitektur i stor skala.

Se Puusepps Talking Wood-video om fördelarna med kundanpassning i stor skala inom träbyggande.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/5g7QR67sRX7T

För mer information kontakta:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood är en av Europas ledande tillverkare av förädlade träprodukter. Metsä Wood har som affärsidé att serva kunder inom bygg-, industri- och distributionsbranschen med konkurrenskraftiga och miljövänliga träprodukter. Bland Metsä Woods produkter finns Kerto® LVL, plywood och andra träprodukter.

Metsä Woods omsättning 2019 uppgick till 0,4 miljarder euro med cirka 1 500 anställda. Metsä Wood ingår i Metsä Group.

Följ Metsä Wood: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest