Massetilpasning muliggjør mer effektiv og bærekraftig bygging

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Renee Puusepp, seniorforsker ved Fakultetet for arkitektur ved Det estiske kunstakademi, er overbevist om at massetilpasning fører til mer effektiv, men likevel fleksibel, bygging av trebygninger. Standardiserte moduler kan kombineres på forskjellige måter og ta hensyn til kundens behov, nærmiljø og omgivelser. Konstruerte treprodukter som Kerto LVL (laminert finertre) er perfekte materialer for modulbasert bygging. Med dem går byggingen raskt, lett og grønt.

– Byggebransjen er kjent for å yte midt på treet, særlig hvis vi sammenligner den med produksjonen av forbrukerprodukter som mobiler eller biler. Fremtiden for byggebransjen er massetilpasning. Det vil gjøre byggingen mer effektiv og regningssvarende, sier han i en ny Talking Wood-video fra Metsä Wood. – For eksempel kan vi bruke Kerto LVL til å lage lette, men svært standardiserte modulbaserte byggeklosser. Disse kan kombineres på forskjellige måter for å skape bygninger med en unik karakter og utforming, påpeker han.

En mer bærekraftig fremtid med tre

Bruk av mer trevirke til bygging vil også bidra til en mer bærekraftig fremtid. – Ifølge vitenskapelig forskning medfører bygging med tre et langt mindre forbruk av energi enn betong eller stål. For å maksimalisere trevirkets evne til å binde karbon er trebygninger nødt til å vare minst like lenge som trevirket vokser. Ved å dyrke skog, hugge tømmer og låse CO2 i bygninger kan vi kutte globale CO2-utslipp med 30 %, og forbruket av fossilt brensel med opptil 20 %, sier han.

Puusepp mener vi må utforme og bygge bygninger mer som produkter. – For å skalere opp byggingen med tre til et nivå der det virkelig monner for å bremse klimaendringene, må vi finne opp nye bygningstyper basert på massetilpasning som er utformet for å ta hensyn til bygningenes samlede livsløp, sier Puusepp.

Renee Puusepp

Renee Puusepp, som er doktor i arkitektur og forsker, studerte ved Det estiske kunstakademi og Universitetet i Øst-London. Selskapet hans Silder Studio kombinerer tradisjonelt arkitektonisk arbeid med programvareutvikling, og han er dessuten partner i Creatomus Solutions, et selskap som fokuserer på å utvikle teknologi for massetilpasning av arkitektur.

Se Puusepps Talking Wood-video om fordelene med massetilpasning ved bygging med tre.

Bilder: https://databank.metsagroup.com/l/5g7QR67sRX7T

For mer informasjon, kontakt:

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.no

Metsä Wood er en av de ledende europeiske produsentene av konstruerte treprodukter. Vi betjener tre hovedsegmenter: bygg-, industri- og distribusjonskunder. Hovedproduktene våre er Kerto® LVL, kryssfiner og andre treprodukter.

I 2019 var Metsä Woods omsetning 0,4 milliarder euro, og selskapet har ca. 1500 ansatte. Metsä Wood er en del av Metsä-gruppen.

Følg Metsä Wood: Facebook | LinkedIn | Twitter | Instagram| Pinterest