Eesti Kunstiakadeemia vanemteadur Renee Puusepp: masskohandamine aitab tõhusamalt ja jätkusuutlikumalt ehitada

  • Press releases
  • |
  • |
  • Metsä Wood

Eesti Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna vanemteadur Renee Puusepp on kindel, et masskohandamine viib tõhusama ja paindlikuma ehitustegevuseni.

“Ehitussektor on oma keskpärase tulemuslikkuse poolest tuntud, eriti võrreldes tarbekaupadega, näiteks autode või mobiiltelefonidega. Ehituse tulevik on masskohandamine, mis toob kulud alla ning lisab efektiivsust, aga võimaldab ehitisi kohandada vastavalt inimeste vajadustele ja keskkonnale,” ütles ta uues Metsä Woodi Talking Wood sarja videos. “Me võime kasutada näiteks Kerto LVLi, et luua standardseid kergeid ehitusmooduleid. Neid mooduleid saab omavahel erinevatel viisidel kombineerida, et ehitada erineva iseloomu ja disainiga hooneid,” sõnas ta.

Puit toob jätkusuutlikuma tuleviku

Rohkem puitehitisi tähendab ka jätkusuutlikumat tulevikku. “Teadusuuringut kohaselt kulutame puidust ehitades palju vähem energiat kui terast või betooni kasutades. Et puit aitaks vähendada inimeste poolt õhku paisatava CO2 kogust, peavad puitehitised kestma vähemalt nii kaua, kui nende ehitamiseks vajalik puit kasvab. Metsi kasvatades ja majandades ning
CO2 ehitistesse “lukustades” on võimalik CO2 emissioone globaalselt vähendada kuni 30% ja fossiilsete kütuste kasutamist kuni 20%,” rääkis teadur. Puusepp arvab, et peame maju disainides ja ehitades mõtlema neist rohkem kui toodetest. “Et kliimamuutuse aeglustamisele kaasa aidata, peame puidust maju ehitama palju rohkem. Selle muutuse saavutamiseks tuleb leiutada uued masskohandatavad ehitise tüübid. Need puitmajatooted peavad olema loodud viisil, mis arvestaks kogu ehitise elutsükliga,” sõnas ta.

Paindliku kujunduse võimalused

Kohandatavad moodulehitised muudab atraktiivsemaks ka see, et kujunduses saab arvestada kliendi soovide ja eelarvega – sarnaselt Lego klotsidele saab erinevaid standardseid mooduleid kombineerida erineval moel, arvestades nii kliendi ootuste ja vajaduste, naabruses asuvate ehitiste ning looduskeskkonnaga. 

Renee Puusepp on arvutusliku arhitektuuri teoreetik ja praktik.Renee alustas tööd arhitektuuriteaduskonna teadurina 2013.aastal ja alates 2015. aastast töötab  ta samas vanemteadurina. Ta on lõpetanud Eesti Kunstiakadeemia Arhitektuuri ja linnaplaneerimise eriala ja kaitsnud 2011. aastal oma doktroitöö University of East Londonis. Praktiliste projektide teostamiseks asutas Renee 2005. aastal Londonis tegutseva Slider Studio, mis kombineerib traditsioonilist arhitektuuriloomet tarkvaraarendusega. Edendamaks arhitektuuri masskohandamise ideed ja tehnoloogiat, asutas ta koostöös partneritega Creatomus Solutions OÜ.

Vaata videot Renee Puusepa mõtetega masskohandamise eelistest puitehitiste puhul.

Renee mõtete ja tegevusega saab lähemalt tutvuda tema blogis.

Pildid: https://databank.metsagroup.com/l/5g7QR67sRX7T

Lisainformatsiooniks võtke ühendust: 

Viivi Kylämä, Marketing Manager, Metsä Wood
tel: +358 40 820 9850, viivi.kylama@metsagroup.com


Metsä Wood

www.metsawood.com

Metsä Wood on üks Euroopa juhtivaid töödeldud puidust toodete valmistajaid. Metsä Wood on pühendunud ehitus-, tööstus- ja turustusklientidele konkurentsivõimeliste ja keskkonnasõbralike toodete pakkumisele. Metsä Woodi toodete hulka kuuluvad Kerto® LVL, vineer ja muud puidutooted.

2019. aastal oli Metsä Woodi müügitulu 0,4 miljardit eurot, ettevõttes töötab praegu ligikaudu 1500 inimest. Metsä Wood kuulub Metsä Groupi kontserni.

Jälgige Metsä Woodi: Twitter | Facebook | LinkedIn | Instagram | Pinterest