Investeringsprogrammet fortlöper som planerat

Uppdatering från Finland och Estland om investeringsprogrammet
  • |
  • Metsä Wood

Investeringen som syftar till att förbättra produktiviteten vid tillverkning av Kerto® LVL och plywoodprodukter går framåt på Metsä Wood. Den nya Kerto LVL-linjen i Lojo förbereds nu inför provdriften. Pålningen har startat på fabriksanläggningen i Pärnu och anpassningen för en ny barknings- och torkningslinje för björkfaner pågår i Äänekoski.

Lojo förbereder tester för den nya produktionslinjen

”Nu arbetar man med maskininstallationer på bruket i Lojo. Utrustningen kommer att testas under juni och juli, och den nya linjen beräknas tas i drift under tredje kvartalet. Invigningsceremonin hålls i september i Lojo” säger Jari Tikkanen, produktions- och teknologidirektör på Metsä Wood.

På Lojo-bruket har det funnits tre Kerto® LVL-produktionslinjer i drift fram till slutet av föregående år, men två av dessa läggs ned i samband med investeringen. De kommer att ersättas av en ny och avsevärt mycket effektivare linje med namnet KL4. Innan konstruktionsarbetet påbörjades monterades den äldsta linjen ned, men andra och tredje linjen har varit i drift under konstruktionen. När nya linje fyra är i full drift, kommer även den andra linjen att monteras ned.

”Att hålla linje två i produktion samtidigt som konstruktionsarbetet för den nya linjen pågår kräver tillfälliga arrangemang på bruket. När den nya linjen är i full drift, kommer linje två att läggas ned. Personalen på bruket i Lojo har haft en nyckelroll i arbetet med att hålla produktionen igång på båda linjerna trots utmaningarna under konstruktionsfasen”, berömmer Tikkanen.

Pålning i Pärnu för det nya bruket

Under våren köpte Metsä Wood tio hektar industrimark i Pärnu i Estland. I april inleddes byggandet av en ny plywoodfabrik.

”Markarbetet har påbörjats och nu är det dags att påla för produktionshallen. Efter pålningen tar grundläggningen vid”, förklarar Tikkanen.

”Vår entreprenör för projektet med Pärnu-fabriken är ett företag som heter Nordecon, ett av Estlands största byggbolag. Nordecon ansvarar för projektledningen under byggnationen”, tillägger han.

Den 27 000 kvadratmeter stora hallen blir nästan lika stor som fyra fotbollsplaner. Produktionen i fabriken ska starta andra halvåret 2018. Maskinerna börjar installeras i januari 2018, även om arbetet med de största maskinfundamenten kommer att påbörjas redan under hösten innan fabriken är helt täckt.

Björkfanerfabrik istället för pappersmaskin i Äänekoski

I Äänekoski kommer Metsä Boards gamla pappersbruk att göras om till en ny fanerfabrik för Metsä Wood. Därmed kommer faneren till björkplywoodproduktionen i Estland att produceras i Mellersta Finland.

En linje för hantering av stockar byggs utanför hallen, och en ny barkningslinje och en torkningsmaskin tillkommer inomhus. Än så länge återstår nedmonteringen av Metsä Boards gamla linje för ytbeläggning, men därefter kan man börja gjuta igen öppningarna i golvet (rester från den stora maskinutrustningen) och sedan installera de nya maskinerna.  Konstruktionen av stockhanteringslinjen och övriga utomhusprojekt beräknas starta i juli.

Branden i fabriksbyggnaden i maj påverkade varken rivningsarbetet eller tidtabellerna för projektet. Branden berörde en del av byggnaden där inga nya funktioner ska installeras.

Förberedelserna för den nya granbaserade plywoodprodukten som designats för Suolahti-bruket pågår fortfarande. ”Projektet är nu inne på produkttester med kunden, men något investeringsbeslut har inte fattats. Vi hoppas att man snart kommer fram till ett beslut”, säger Jari Tikkanen.