Investeringer går efter planen

Investeringsopdatering fra Finland og Estland
  • |
  • Metsä Wood

Investeringen i en forbedring af produktiviteten for Kerto® LVL og krydsfinerprodukter går planmæssigt hos Metsä Wood. Ny Kerto LVL-linje i Lohja forberedes til test, pilotering påbegyndt på fabrikken i Pärnu, og ændring af faciliteterne til en ny skrælnings- og tørrelinje til birkefiner er i gang i Äänekoski.

Lohja forbereder test af den nye produktionslinje

"På Lohja-fabrikken er vi i øjeblikket ved at installere hardware. Test af udstyret vil ske i juni-juli, og den nye linje bliver efter planen lanceret i tredje kvartal. Der afholdes åbningsceremoni i Lohja i September,” fortæller Jari Tikkanen, SVP, Production and Technology hos Metsä Wood.

På Lohja-fabrikken har der været tre Kerto® LVL-produktionslinjer i drift indtil udgangen af sidste år, men to af disse vil forsvinde med denne investering. Der er udviklet en ny linje, KL4, som er betydeligt mere effektiv og derfor skal erstatte dem. Inden byggeriet startede, blev den ældste linje afmonteret, mens driften af anden og tredje linje fortsatte under byggeriet. Når den nye KL4-linje er i fulde omdrejninger, bliver den anden linje også afmonteret.

"Det kræver midlertidige ændringer på fabrikken at holde linje to i produktion ved siden af byggepladsen, hvor den nye linje etableres. Når den nye linje er i fulde omdrejninger, bliver den anden linje lukket ned. Medarbejderne på Lohja-fabrikken har spillet en nøglerolle i forhold til at holde produktionen kørende på begge linjer trods den udfordrende byggefase,” roser Tikkanen.

Ny fabrik på vej i Pärnu

I foråret opkøbte Metsä Wood en 10-hektar stor industrigrund i Pärnu, Estland, og i april påbegyndte man byggeriet af en fabrik til birkekrydsfiner på grunden.

”Indtil videre er der lavet jordarbejde på grunden, og vi er nu begyndt på piloteringen til produktionshallen. Derefter begynder vi på fundamentarbejdet,” forklarer Tikkanen.

"Vores entreprenør på byggeprojektet i Pärnu er virksomheden Nordecon, som er et af Estlands største byggefirmaer. Nordecon er ansvarlig for projektstyringen af byggeriet," tilføjer han.

Den 27,000 kvadratmeter store fabrikshal bliver omkring samme størrelse som fire fodboldbaner. Produktionen forventes at starte i andet halvår af 2018. Installationen af maskiner starter i januar 2018, dog begynder installationen af de største maskinrammer allerede i efteråret, inden fabrikken er helt overdækket.

Papirmaskinehal i Äänekoski omdannes til birkefinerproduktion

I Äänekoski ombygges Metsä Boards gamle papirfabrik til en ny finerfabrik for Metsä Wood. Den finer, der bruges til produktionen af birkekrydsfiner i Estland, vil således blive produceret i det centrale Finland.

En linje til håndtering af træstammer skal bygges lige uden for hallen, mens der skal etableres en ny skrællelinje og en tørremaskine indenfor. I øjeblikket er afmonteringen af Metsä Boards gamle belægningslinje stadig i gang, men efterfølgende kan man påbegynde støbningen af hullerne i gulvet (efter de store produktionsmaskiner) og derefter installere de nye maskiner. Etableringen af linjen til håndtering af træstammer og andre udendørs projekter er planlagt til at begynde i juli.

Branden på fabrikken i maj havde ingen betydning for nedrivningsarbejdet eller projektets tidsplan. Branden fandt sted i en del af bygningen, hvor der ikke skal etableres nye funktioner.

Forberedelserne til det nye granbaserede krydsfinerprodukt udviklet til Suolahti-fabrikken er stadig i gang. ”Projektet er nu i fasen med produkttest hos kunden, men selve investeringsbeslutningen er endnu ikke taget. Vi håber, at der snart foreligger en beslutning," siger Jari Tikkanen.