Investeringsprogramma verloopt volgens plan

Investeringsnieuws uit Finland en Estland
  • |
  • Metsä Wood

De investering in de productiviteitsoptimalisatie van Kerto® LVL- en multiplexproducten verloopt voorspoedig bij Metsä Wood. De nieuwe Kerto LVL-lijn in Lohja wordt voorbereid voor tests, in Pärnu zijn de heiwerkzaamheden begonnen, en de aanpassingen van de faciliteiten voor een nieuwe berken fineerlijn en drooglijn Äänekoski zijn in volle gang.

Lohja is bezig met de voorbereiding van tests voor de nieuwe productielijn

“De Lohja-fabriek installeert momenteel de hardware. Het testen van de apparatuur vindt plaats in juni/juli en de lancering van de nieuwe lijn staat gepland voor het derde kwartaal. De openingsceremonie vindt in september plaats in Lohja", zegt Jari Tikkanen, SVP, Production and Technology bij Metsä Wood.

In de Lohja-fabriek waren tot eind vorig jaar drie Kerto® LVL-productielijnen actief, maar twee worden er gesloten door de investering. De aanzienlijk efficiëntere nieuwe lijn, de KL4, is gebouwd om deze te vervangen. Voor aanvang van de bouwwerkzaamheden is de oudste lijn ontmanteld en tijdens de constructiefase waren de tweede en derde lijn actief. Als de nieuwe vierde lijn volledig operationeel is, wordt ook de tweede lijn ontmanteld.

“Het in productie houden van lijn twee naast de constructie van de nieuwe lijn vraagt om tijdelijke aanpassingen in de fabriek. Als de nieuwe lijn volledig operationeel is, wordt de tweede lijn opgeheven. Het personeel van Lohja heeft een cruciale rol gespeeld bij het behoud van de productie op beide lijnen gedurende de uitdagende constructiefase", vertelt Tikkanen.

Nieuwe fabriek in Pärnu

In het voorjaar kocht Metsä Wood een industrieterrein van 10 hectare in Pärnu, Estland en in april is de bouw van een nieuwe berken multiplex-fabriek gestart.

“Het grondwerk is uitgevoerd en we zijn inmiddels begonnen met de heiwerkzaamheden voor de productiehal. Daarna wordt de fundering gestort", legt Tikkanen uit.

“Onze aannemer voor de Pärnu-fabriek is Nordecon, een van de grootste bouwbedrijven van Estland. Nordecon is bij de bouw verantwoordelijk voor het projectmanagement", voegt hij toe.

De fabriekshal van 27.000 vierkante meter is ongeveer net zo groot als vier voetbalvelden. In de tweede helft van 2018 gaat de productie van start. In januari 2018 wordt begonnen met de installatie van de machines. De plaatsing van de grootste machineframes begint al in het najaar, voordat de fabriek volledig overdekt is.

Papierfabriek in Äänekoski wordt berkenfineerfabriek

In Äänekoski wordt de oude papierfabriek van Metsä Board getransformeerd naar een nieuwe fineerfabriek voor Metsä Wood. De fineren die worden gebruikt voor de productie van berken multiplex in Estland worden daarom geproduceerd in Midden-Finland.

Buiten de hal wordt een verwerkingslijn voor boomstammen gebouwd. Binnen worden een nieuwe schillijn en een droogmachine geïnstalleerd. De ontmanteling van de oude coatinglijn van Metsä Board is momenteel nog in volle gang. Als dat is voltooid, worden de gaten in de vloer (die achterblijven na het verwijderen van de zware apparatuur) dichtgestort en kunnen de nieuwe machines worden geïnstalleerd. De bouw van de boomstammenverwerkingslijn en de andere werfprojecten zal naar verwachting begin juli beginnen.

De brand die in mei plaatsvond in het gebouw heeft geen gevolgen gehad voor de sloopwerkzaamheden of de projectplanning. De brand deed zich voor in een deel van het gebouw waar geen nieuwe functies geïnstalleerd zullen worden.

De ontwikkeling van het nieuwe vuren multiplexproduct voor de Suolahti-fabriek is nog gaande. "Het project bevindt zich inmiddels in de producttestfase met de klant, maar het investeringsbesluit is nog niet genomen. We hopen dat het definitieve besluit binnenkort valt", zegt Jari Tikkanen.