Investeringsprogrammet går fremover som planlagt

Investeringsoppdatering fra Finland og Estland
  • |
  • Metsä Wood

Investeringen som tar sikte på å forbedre produktiviteten for Kerto® LVL og kryssfinerprodukter har utviklet seg godt i Metsä Wood. Den nye Kerto LVL-linjen i Lohja forberedes for testing, pæling er igangsatt ved bruket i Pärnu og modifikasjonen av installasjonene for en ny linje for bjørkefinerskrelling og tørking er under arbeid i Äänekoski.

Lohja forbereder tester for den nye produksjonslinjen

"Lohja-bruket kjører nå installasjonen av maskinene. Testing av utstyret vil bli utført i juni-juli og oppstart av den nye linjen er planlagt til tredje kvartal. Åpningsseremonien vil bli holdt i Lohja i september," sier Jari Tikkanen, SVP, Produksjon og Teknologi ved Metsä Wood.

Ved Lohja-bruket har det vært tre Kerto® LVL produksjonslinjer i drift inntil slutten av siste år, men to av disse vil bli utelatt ved investeringen. En ny linje, KL4, som er betydelig mye mer effektiv, er bygget for å erstatte dem. Før konstruksjonsarbeidet tok til, ble det eldste linjen demontert og den andre og tredje linjen ble kjørt under hele konstruksjonsarbeidet. Når den nye nummer 4-linjen er i full sving, vil den andre linjen også bli demontert.

"Å holde linje to i produksjon sammen med konstruksjonen av den nye linjen, krever midlertidige tiltak ved bruket. Når den nye linjen er i full sving, vil den andre linjen bli stanset. Staben ved Lohja-bruket har spilt en nøkkelrolle ved å holde produksjonen i gang på begge linjene, til tross for den utfordrende konstruksjonsfasen," sier Tikkanen og gratulerer.

Pæling for nytt bruk i Pärnu

Denne våren kjøpte Metsä Wood et industriområde på 10-hektar i Pärnu, Estland og startet konstruksjonen av et nytt bruk for bjørkekryssfiner på stedet i april.

"Det er utført grunnarbeider på stedet så langt, og vi har nå startet pæling for produksjonshallen. Grunnmurarbeidene vil starte etter pælearbeidene," forklarer Tikkanen.

"Entreprenøren vår for Pärnu-bruksprosjektet er et firma som heter Nordecon, og som er et av Estlands største entreprenørselskaper. Nordecon er ansvarlig for prosjektledelse når det gjelder konstruksjonen," legger han til.

Brukshallen på 27 000 kvadratmeter vil være omtrent like stor som fire fotballbaner. Produksjonen ved bruket vil starte i andre halvdel av 2018. Maskininstallasjonene vil starte i januar 2018, selv om installasjonen av de største maskinrammene vil begynne allerede høsten før bruket er fullstendig dekket.

Bjørkefinerbruk til papirmaskinhallen i Äänekoski

I Äänekoski vil Metsä Board's gamle papirbruk bli omgjort til et nytt finerbruk for Metsä Wood. Fineren brukt til produksjon av bjørkekryssfiner i Estland vil derfor bli produsert i sentrale Finland.

En tømmerhåndteringslinje vil bli bygget i den utvendige delen av hallen og en ny skrellelinje og tørkemaskin innendørs. For tiden er demonteringen av Metsä Board's gamle belegglinje fremdeles i drift, men etter det vil det bli mulig å starte gjenstøpingen av åpningene i gulvet (som gjenstår etter det store maskinutstyret) og så installere de nye maskinene. Konstruksjonen av tømmerhåndteringslinjen og andre utvendige prosjekter er planlagt til juli.

Brannen i bruksbygningen i mai hadde ingen innflytelse på demonteringsarbeidet eller prosjekttimeplanen. Brannen fant sted i en del av bygningen hvor det ikke vil bli installert noen nye funksjoner.

Forberedelse til det nye granbaserte kryssfinerproduktet utviklet for Suolahti-bruket er fremdeles i gang. "Prosjektet er kommet frem til produkttesting med kunden, men investeringsbeslutningen er ennå ikke tatt. Vi håper at beslutningsprosessen vil bli avsluttet snart," sier Jari Tikkanen.